Gmina Somonino

DODATEK MIESZKANIOWY - komu przysługuje? A A A

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Osoby, które mają problem z samodzielnym finansowaniem opłat czynszowych, mogą ubiegać się o pomoc.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.).
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828)

Tytuł prawny do lokalu
Pierwszym z warunków jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania lub domu. Tytuł ten mają przede wszystkim:
* najemcy lub podnajemcy mieszkania,
* członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy mają spółdzielcze prawo do lokalu,
* właściciele mieszkań,
* właściciele budynków, jeśli zajmują mieszkania w tych budynkach.
Dopuszczalne jest też przyznanie dodatku osobie, która zajmuje mieszkanie bez tytułu prawnego, ale jest w trakcie oczekiwania na przysługujący jej lokal zamienny lub socjalny.

Wysokość dochodu
Drugi warunek dotyczy wysokości dochodu osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku.

W przypadku prowadzących gospodarstwo domowe samotnie, dochód nie powinien przekraczać 175 proc. najniższej emerytury. Dla gospodarstw domowych prowadzonych przez co najmniej dwie osoby, próg jest równy 125 proc. najniższej emerytury na każdego z domowników. Od 01 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1200,00 zł. Oznacza to, że w przypadku osób samotnych, które chcą otrzymać dodatek, dopuszczalny średni miesięczny dochód wynosi obecnie 2100,00zł brutto, zaś w przypadku rodzin – 1500,00zł brutto na każdego domownika. Brany jest pod uwagę średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek.
Przy ustalaniu wysokości dochodów nie uwzględnia się niektórych rodzajów dochodu, przede wszystkim:
* świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
* jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
* dodatków z tytułu urodzenia dziecka,
* pomocy w zakresie dożywiania,
* zasiłków pielęgnacyjnych,
* zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
* jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
* dodatków mieszkaniowych.

Dla uzupełnienia informacji o wymogu dotyczącym wysokości dochodu, dodajmy jeszcze, że od dochodów - ustalanych na potrzeby przyznania dodatku - odlicza się składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz koszty uzyskania przychodu.
Wyjątkowo dodatek mieszkaniowy może też zostać przyznany osobie, której dochody przekraczają limit. Będzie tak wówczas, gdy przekroczenie nie okaże się wyższe od dodatku, który może zostać przyznany. Wypłacany dodatek zostanie w takiej sytuacji zmniejszony o kwotę, o którą dochód przekracza podstawowy limit.

Powierzchnia mieszkania lub domu
Trzeci warunek, którego spełnienie wymagane jest od starających się o dodatek, wiąże się

z odpowiednią powierzchnią zajmowanego mieszkania lub domu.
Dodatek może zostać przyznany tylko tym, których lokal nie przekracza tzw. powierzchni normatywnej. Wynosi ona:
* 35 mkw. dla jednej osoby,
* 40 mkw. dla dwóch osób,
* 45 mkw. dla trzech osób,
* 55 mkw. dla czterech osób,
* 65 mkw. dla pięciu osób,
* 70 mkw. dla sześciu osób,
plus 5 mkw. dla każdej następnej osoby.

W sytuacji, gdy wśród domowników jest osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub taka, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, powierzchnia normatywna jest zwiększana o 15 mkw.

Podobnie, jak w przypadku warunku związanego z dochodem, wyjątkowo dopuszczalne jest przekroczenie powierzchni normatywnej. Maksymalne dopuszczalne przekroczenie wynosi 30 proc. Jeśli jednak okaże się, że pokoje i kuchnia nie zajmują więcej niż 60 proc. całej powierzchni użytkowej mieszkania, dopuszczalne jest przekroczenie o 50 proc.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

  1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę lokalu);
  2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;
  3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;
  4. druk – analiza sytuacji materialnej gospodarstwa domowego wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  5. informacja zarządcy dotycząca  wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

 

Decyzja o przyznaniu dodatku jest wydawana w ciągu miesiąca od złożenia wniosku i obowiązuje przez pół roku. Po tym czasie procedurę związaną z przyznaniem dodatku trzeba zacząć od początku.

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

WAŻNE!
Dodatek nie jest wypłacany do ręki, ale przelewany na konto zarządcy domu.

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli po dokonaniu  obliczeń okaże się, że miałby on wynosić mniej niż 2 proc. najniższej emerytury (obecnie 24,00 zł).

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w Urzędzie Gminy Somonino – pok nr 17   w godzinach pracy urzędu lub w wersji elektronicznej.


Do pobrania:

Analiza sytuacji materialnej gospodarstwa domowego

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Deklaracja o wysokości dochodów - załącznik do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X