Gmina Somonino

Podpisano umowę o dofinansowanie A A A

W dniu 28 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Somonino Marian Kryszewski podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie aglomeracji Somonino”. Całkowita wartość projektu wynosi 8 925 542,89 zł. Projekt realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Wysokość dofinansowania projektu ze środków UE wynosi  4 660 256,07 zł.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej w obszarze aglomeracji Somonino oraz dostosowanie aglomeracji do wymogów polityki ekologicznej państwa i regionu. Projekt przyczynia się do wypełnienia zobowiązań i celów gminy Somonino zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych a charakter ponadlokalny inwestycji umożliwi realizację celów rozwoju regionu związanych z poprawą stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzanych do środowiska.

W wyniku realizacji projektu wybudowana zostanie sieć kanalizacyjna o długości 8,5 km, która powstanie w miejscowościach: Egiertowo, Goręczyno, Rybaki i Rąty oraz sieć wodociągowa o długości 0,30 km w Egiertowie. Jednocześnie inwestycja zakłada kompleksową przebudowę stacji uzdatniania wody w Rybakach oraz zakup sprzętu i wyposażenia w postaci pojazdu wielofunkcyjnego do obsługi sieci oraz agregatów prądotwórczych.

W wyniku realizacji projektu do sieci kanalizacyjnej zostanie podłączonych 358 mieszkańców gminy a do sieci wodociągowej kolejnych 10 osób. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy jakości środowiska naturalnego w gminie zapewniając efektywny odbiór i oczyszczenie ścieków oraz poprawę jakości dostaw wody do odbiorców.

Realizacja projektu rozpocznie się w IV kwartale 2018 roku a jej zakończenie planowane jest na III kwartał 2020 roku.

Długofalową konsekwencją realizacji projektu z punktu widzenia gminy będzie poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez poprawę jej atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.

W kontekście realizacji przedmiotowego projektu gmina Somonino – jako Beneficjent projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ – przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji przedmiotowego projektu w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Wychodząc na przeciw ww. oczekiwaniom Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko. Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci) lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl. W ramach powyższych narzędzi należy zgłaszać podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty (np. Beneficjentów).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X