Gmina Somonino

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2017 A A A

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SOMONINO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZA ROK 2017

 Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Somonino z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, Wójt Gminy Somonino przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017.

W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, został określony sposób oceny realizacji Programu, według następujących wskaźników:

a)      liczba konkursów,

b)      liczba ofert złożonych w konkursach,

c)      liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,

d)     wysokość kwot udzielonych dotacji,

e)      liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,

f)       liczba adresatów działań,

g)      liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE.

Współpraca Gminy Somonino z podmiotami Programu w roku 2017 obejmowała zarówno pozafinansową, jaki i finansową formę współpracy.

Współpraca pozafinansowa dotyczyła w szczególności:

 1. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;
 2. doradztwa i udzielania przez pracowników urzędu pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinasowanie ze środków zewnętrznych;
 3. wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Współpraca finansowa Gminy Somonino w roku 2017 polegała na wsparciu wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacje.

W 2017 roku Gmina Somonino ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujący zadania w zakresie:

 • wspierania kultury fizycznej i sportu (85 000 zł).

W wyniku ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2017 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wpłynęło 13 ofert.

Na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania kultury fizycznej, i sportu podpisano 10 umów z wymienionymi poniżej podmiotami.

Dotacje na realizacje zadań publicznych zostały przyznane następującym podmiotom:

 1. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”, ul. Ceynowy 1A, 83-314 Somonino, zadanie pn. Dzień Dziecka w Gminie Somonino, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
 2. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, ul. Jesionowa 10, 80-261 Gdańsk, zadanie pn. Wyjazd rekreacyjno-krajoznawczy „Wyprawa w Góry Stołowe”, dotacja w wysokości: 1 000 zł;
 3. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, Borcz 70A, 83-312 Hopowo, zadanie pn. „Siatkówka –naszą pasją”, dotacja w wysokości: 3 000 zł;
 4. Stowarzyszenie „POD WSPÓLNYM NIEBEM”, ul. Morska 207/10, 81-222 Gdynia, zadanie pn. Edukacyjno-sportowe zajęcia Klubu Młodych Odkrywców „Heweliszki”, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
 5. Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”,  Połęczyno 9, 83-312 Hopowo, zadanie pn. Z piłką i kijkiem po zdrowie, dotacja w wysokości: 8000 zł;
 6. Akademia Piłkarska Szargan, ul. Os. Komara 14, 83-314 Somonino, zadanie pn. Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Somonino „Trenuj z Szarganem”, dotacja w wysokości: 32 000 zł;
 7. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno, zadanie pn. Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki nożnej drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, dotacja w wysokości: 22 000 zł;
 8. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, zadanie pn. Wędkarstwo –pasją młodzieży, dotacja w wysokości: 2000 zł.
 9. Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego i NMP Królowej Polski, ul. Siemiana 6, 83-314 Somonino, zadanie pn. Dzieci Boże zdrowe duchem i ciałem, dotacja w wysokości: 3 000 zł;
 10. Stowarzyszenie „Aktywnie Razem”, ul. Szkolna 7, 83-311 Goręczyno, zadanie pn. KASZUBSKI OPTYMIST(A), dotacja w wysokości: 6 000 zł.

Reasumując, w drodze wszystkich otwartych konkursów ofert, Gmina Somonino przyznała w 2017 roku uprawnionym podmiotom dotacje o łącznej wartości:  85 000 zł, z których skorzystało :

 

Lp.

Nazwa
Stowarzyszenia

Nazwa
zadania

Liczba adresatów działań

Liczba osób zaangażowanych (m.in. wolontariuszy)

1

Stowarzyszenie „Pod Wspólnym Niebem”

Zajęcia edukacyjno-sportowe Młodych Odkrywców „Heweliuszki”

30

6

2

Związek Niewidomych Okręg Pomorski

Wyjazd w Góry Stołowe

50

1

3

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”

Dzień Dziecka w Gminie Somonino

1000

5

4

Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego I NMP Królowej Polski w Somoninie

Dzieci Boże zdrowe duchem i ciałem

57

6

5

Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”

Siatkówka – naszą pasją

48

3

6

Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”

Z piłką i kijkiem po zdrowie

60

24

7

Stowarzyszenie „Jesteśmy razem”

Wędkarstwo – pasją młodzieży

20

3

8

Stowarzyszenie „Aktywnie razem”

Kaszubski Optimist(a)

30

6

9

Akademia Piłkarska Szargan

Trenuj z Szarganem

90

2

10

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno

Szkolenie oraz udział w rozgrywkach organizowanych przez Pomorski Związek Piłki Nożnej drużyn Klubu Sportowego Gryf Goręczyno

30

2

RAZEM

1415

58


Liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć,

w tym współfinansowanych z UE

W 2017 roku Gmina nie realizowała we współpracy z organizacjami pozarządowymi projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej.

Natomiast gmina otrzymała blisko 47.510,46zł złotych dotacji dla dwóch swoich placówek oświatowych w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach  - „Bezpieczna +”. Szkoły w taki sposób zrealizowały swoje zadania, że wszystkie one opierały się na współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Załącznik do sprawozdania:

Prezentacja pt. „Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi za rok 2017”

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X