Gmina Somonino

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy za rok 2014 A A A

Na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz Nr XXVIII/212/13 Rady Gminy Somonino z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, Wójt Gminy Somonino przedkłada sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2014.

W Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Somonino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014-2020, został określony sposób oceny realizacji Programu, według następujących wskaźników:

a) liczba Konkursów,

b) liczba ofert złożonych w Konkursach,

c) liczba zawartych umów na realizację zadań publicznych,

d) wysokość kwot udzielonych dotacji,

e) liczba osób zaangażowanych w realizację tych zadań,

f)  liczba adresatów działań,

g) liczba realizowanych wspólnie przedsięwzięć, w tym współfinansowanych z UE.

Współpraca Gminy Somonino z podmiotami Programu w roku 2014 obejmowała zarówno finansową, jaki i pozafinansową formę współpracy.

Współpraca pozafinansowa dotyczyła w szczególności:

 

1) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

2) doradztwa i udzielania przez pracowników urzędu pomocy merytorycznej w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinasowanie ze środków zewnętrznych;

3) wspieraniu przez samorząd akcji promującej przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Współpraca finansowa Gminy Somonino w roku 2014 polegała na wsparciu wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizacje.

W 2014 roku Gmina Somonino ogłosiła jeden otwarty konkurs ofert obejmujący zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

W wyniku ogłoszonego w dniu 26 lutego 2014 roku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2014 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, wpłynęło 12 ofert.

Dotacje z budżetu gminy na zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, i sportu otrzymało 9 podmiotów:

 

  1. Klub Sportowy Stolem, ul. Droga Kaszubska 8A, Ostrzyce, Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino, dotacja w wysokości: 5 500 zł;
  2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki Na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska”, ul. Ceynowy 1a, 83-314 Somonino – Dzień Dziecka w Gminie Somonino, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
  3. „Rozwiń Skrzydła”, ul. Osiedlowa 17, 83-314 Somonino – Codzienna aktywność dla każdego, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
  4. Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno, ul. Sportowa 30, 83-311 Goręczyno – Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dotacja w wysokości: 35 000 zł;
  5. Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek”,  Połęczyno 9, 83-312 Hopowo, Zawodnikiem każdy może być, dotacja w wysokości: 4 000 zł;
  6. Polski Związek Niewidomych, Okręg Pomorski, Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2014, dotacja w wysokości: 500 zł;
  7. Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, Borcz 70A, 83-312 Hopowo, Taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy oraz twórcza wypowiedź emocjonalna, dotacja w wysokości: 4000 zł;
  8. Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem”, ul. Wolności 42, 83-314 Somonino, Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior – szkółka wędkarska, dotacja w wysokości: 4000 zł;
  9. Stowarzyszenie Moja wieś nasza szkoła, Egiertowo 1, 83-312 Hopowo, Muzycznie i na sportowo, by w domu było zdrowo – uczniom i ich rodzinom obwodu Szkoły Podstawowej w Egiertowie: dotacja w wysokości: 4000 zł.

Klub Sportowy „Stolem” otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Aktywny wypoczynek wakacyjny dla dzieci i młodzieży z gminy Somonino”. W ramach zadania dzieci i młodzież z terenu Gminy Somonino mogły bezpłatnie korzystać w okresie letnim z darmowych rejsów statkiem, gier w mini golfa i zabaw w parku linowym. Warunkiem skorzystania z darmowych atrakcji było okazanie legitymacji szkolnej poświadczającej przynależność do szkoły z terenu gminy. Z darmowych atrakcji skorzystało łącznie 495 osób. Przygotowaniem akcji promocyjnej i realizacją pozostałych zadań zajęli się członkowie klubu – 2 osoby.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi „Przyjazna Wieś Kaszubska” otrzymało dotacje na organizacje zadania pod nazwą „Dzień Dziecka w Gminie Somonino”. Na imprezę przybyło ponad 1000 dzieci – przedszkolaków i uczniów szkół z terenu Gminy Somonino. Wśród atrakcji były liczne konkursy z nagrodami, słodki poczęstunek, program artystyczny. Dzieci mogły także bezpłatnie korzystać z różnych form rekreacji na świeżym powietrzu. Dzień Dziecka w Sarnim Dworze jest to impreza, która na stałe wpisała się w kalendarz imprez Gminy Somonino i jest wydarzeniem oczekiwanym przez dzieci.

Rozwiń Skrzydła otrzymało dotację na zadanie pod nazwą: „Codzienna aktywność dla każdego”. Zadanie polegało na organizacji cyklicznych zajęć rekreacyjnych dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Somoninie z zakresu fitness, nordic walking oraz bocca. Odbyły się także trzy imprezy rekreacyjne: maraton fitness, turniej bocca oraz rajd terenowy nordic Walking plażą na trasie Gdańsk – Brzeźno – Sopot. Uczestnikami zajęć było 20 uczniów. W prowadzenie zajęć było zaangażowanych dwóch wolontariuszy z uprawnieniami do prowadzenia tego typu zajęć.

Stowarzyszenie Klubu Sportowego Gryf Goręczyno otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie Gminy Somonino”. W ramach zadania zorganizowano cykliczne zajęcia sportowe z udziałem wykwalifikowanych trenerów, które ubogacone były dodatkowo o różnego typu udział w zawodach i rozgrywkach sportowych. Działała szkółka koszykarska dla dziewcząt, szkółka piłkarska dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z piłki nożnej dla dorosłych. W zajęciach sportowych wzięło udział łącznie 100 osób. Taka sama ilość osób uczestniczyła w zawodach. Ponadto w zorganizowanych imprezach dotyczących różnych dyscyplin sportowych brało udział łącznie 800 osób. Do zakresu zadań wolontariuszy należało między innymi sędziowanie, trenowanie uczestników, organizacja wyjazdów na turnieje, opieka medyczna czy obsługa techniczna zawodów. 

Stowarzyszenie Trzech Wsi „Kaszubski Zakątek” otrzymało wsparcie na realizację zadania pn. „Zawodnikiem każdy może być”. Realizacja zadania polegała na organizacji miedzysołeckiego turnieju tenisa stołowego, turnieju warcabowego oraz turnieju piłki nożnej dla mieszkańców 4 sołectw: Kaplica, Piotrowo, Połęczyno oraz Starkowa Huta. Łącznie we wszystkich turniejach wzięło udział 96 zawodników. Wolontariusze zajmowali się między innymi przygotowaniem miejsc do zawodów, sędziowaniem czy prowadzeniem turniejów.

Związek Niewidomych, Okręg Pomorski otrzymał wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Rekreacja na sportowo – Powitanie Lata 2014”. Realizacja zadania jak co roku odbywała się w Ostrzycach. Zadaniem były objęte osoby niewidome i słabo widzące zrzeszone w Kole Powiatowym Pomorskiego Związku Niewidomych, w tym mieszkańcy Gminy Somonino. Łącznie w imprezie plenerowej wzięło udział 85 osób z całego powiatu. Podczas spotkania mieli oni możliwość aktywizacji i wzajemnej integracji podczas wspólnych zabaw.

Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Taniec i ekspresja ruchowa jako element dobrej zabawy oraz twórcza wypowiedź emocjonalna”. W realizację projektu zaangażowanych było 40 uczniów z klas I – III Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Borczu. Ci sami uczniowie wzięli udział w wyjazdowych warsztatach tanecznych w profesjonalnej Szkole Tańca pod Kwadratem w Gdańsku. Wszystkie szkoły z Gminy Somonino zostały zaproszone do udziału w Gminnym Przeglądzie Tanecznym „Zabawa i taniec dają dziecku radość”. Łącznie w przeglądzie wzięło udział 5 grup tanecznych, tj. 48 dzieci. Wkład osobowy obejmował pracę wolontariuszy, którzy opiekowali się dziećmi podczas warsztatów wyjazdowych (4 osoby).

Stowarzyszenie „Jesteśmy Razem” otrzymało wsparcie na realizację zadania pod nazwą „Aktywnie z wędką wśród kaszubskich jezior – szkółka wędkarska”. W ramach zadania prowadzone były zajęcia teoretyczne i praktyczne z wędkarstwa. Zajęcia teoretyczne odbywały się w Centrum Edukacji Zarybiania Jezior Kaszubskich, które działa przy Szkole Podstawowej w Somoninie. Centrum ma do tego typu zajęć doskonale wyposażone zaplecze. W projekcie wzięło udział 40 uczniów z Zespołu Szkół w Somoninie.  Część z nich dzięki udziałowi w szkółce wędkarskiej po raz pierwszy miała możliwość uczestniczenia w zawodach wędkarskich, a nawet zdobyła kartę wędkarską.

Stowarzyszenie „Moja wieś nasza szkoła” otrzymało wsparcie na realizację zadania pn.: „Muzycznie i na sportowo, by w domu było zdrowo – uczniom i ich rodzinom obwodu Szkoły Podstawowej w Egiertowie”. Zorganizowali oni spotkania w szkołach podstawowych w Egiertowie i Połęczynie, przeprowadzając cykl ćwiczeń muzyczno-ruchowych. W ramach zadania odbyło się 10 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 19 osób dorosłych oraz 89 dzieci w wieku od 4 lat do 14 lat. W realizację zadania byli zaangażowani także wolontariusze (3 trenerów), którzy nieodpłatnie prowadzili te zajęcia. 

Reasumując, w drodze wszystkich otwartych konkursów ofert, Gmina Somonino przyznała w 2014 roku uprawnionym podmiotom dotacje o łącznej wartości:  65 000 zł.

/-/ Marian Kryszewski

Wójt Gminy Somonino

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X