Gmina Somonino

Zapytanie ofertowe na dostawę pendrive'ów A A A

Somonino,  04.02.2014  r.

                                                                                                                                             

GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO

ZAPRASZA

do złożenia oferty w ramach projektu

pt. „Internet bez barier szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino”

na dostawę pendrive’ów


1. Opis przedmiotu zamówienia:

a/ dostawa do siedziby Zamawiającego 40 pendrive’ów:

Dane techniczne 40 pendrive’ów:

- pojemność 16 GB,

- konstrukcja – obudowa odporna na wstrząsy, dioda sygnalizująca pracę;

- szybkość zapisu [MB/s] – minimalnie 15;

- szybkość odczyty [MB/s] – minimalnie 31,

- podłączenie do komputera – USB 2.0;

- wspierane systemy operacyjne – MAC OS 9, Windows 2000, Linux 2.4, Windows ME, Windows Vista, Windows 7;

- dodatkowe wyposażenie – sznurek do zawieszenia urządzenia na szyi;

 - gwarancja – 2 lata

Trwałe oznakowanie pendrive’ów logotypami:

a)    Logo Unii Europejskiej,

b)   odwołanie słowne do Unii Europejskiej,

c)    odwołanie słowne do EFRR (pełna nazwa: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

d)   Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa najpóźniej do 14 marca 2014 r.

3.  Przy wyborze  oferty  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)      cena – 100%

4.    Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty:

W cenę propozycji należy wliczyć:

a)    wartość usługi/dostawy określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,

b)   obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

c)    koszty transportu/dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy/zlecenia wynikający ze wskazanego terminu w pkt. 2.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryteriom.

Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego.

5.    Miejsce i termin złożenia oferty:

a) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 lutego 2014 r., do godz. 15.00 w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczoną osobiście), w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

b)  Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: oferta na pendriv’e.

c) W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

e) Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane.

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.

6.    Osoba uprawniona do kontaktów ws. zapytania ofertowego:

Alicja Malanowska, tel. 58-684-11-21; e-mail: rozwoj@somonino.pl

7.    Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Zaproszenie ma na celu rozpoznanie rynku i wyłonienie najkorzystniejszego Wykonawcy, z którym zostanie podpisane zamówienie/umowa o wartości poniżej 14 000 euro.

Pełna treść do pobrania

Wzór oferty

Informacja o nie wybraniu oferty

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X