Gmina Somonino

Informacja dot. legitymacji osób niepełnosprawnych A A A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie na prośbę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszanie niniejszym informuje, że z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która uprawnia m. in. do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138, ze zm.), ale też w przypadku wielu jednostek samorz,ądu terytorialnego stanowi podstawę do korzystania z ulg z komunikacjimiejskiej, czy zniżek w dostępnie do usług w obszarze m. in. sportu, kultury i turystyki świadczonych przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego.

Ponadto od 1 września 2017 r. zmieniły się wzory blankietu legitymacji osoby niepełnosprawnej, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającym w sprawie orzeczenia o niepełnosprawnosci (Dz. U. poz. 1541).

Zgodni z nowymi wzorami okreslonymi w załączeniu nr 1 i 2 do ww. rozporządzenia na rewersie legitymacji umieszczony będzie QR kod, który zawierać będzie obligatoryjnie numer PESEL i numer legitymacji oraz od[powiednio, jedynie na wniosek osobyzainteresowanej bądź przedstawiciela ustawowego dziecka, dane dotyczące stopnia niepełnosprawnosci oraz symbolu przyczyny niepełnosprawności zapisywane w postaci tekstowej (numer PESEL, symbol przyczyny niepełnosprawnosci, stopień niepełnosprawnosci, numer legitymacji) według następujących wzorów:

* 00000000000;01-U;lekki;000000000/0001,

* 00000000000; 01-U;;000000000/0001,

* 00000000000;;lekki;000000000/0001,

* 00000000000;;;000000000/0001.

W przypadku braku wniosku osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o wpisanie na legitymacji symbolu przyczyny i stopnia niepełnosprawnosci, wolne  pole w zapisie QR kodu będzie przedzielone średnikiem (przykłady zapisu danych powyżej.)

Specyfikacja QR kodu jest następująca:

Standard: ogólnoświatowy standard QRcode.

Wersja: 10 (57x57 modułów).

Mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych).

Specyfikacja czytników: dowolny czytnik kodów QR obsługujący kody w wersji 10. Do odczytania QR kodu można użyć darmowych programów komputerowu=ych, aplikacji na smartfony oraz czytników QR kodów opartych na technologi CMOS.

Mając na uwadze fakt, że legitymacja osoby niepełnosprawnej jest dokumentemużywanym stosunkowo często, w tym do uzyskiwania szeregu ulg i zniżej w usługach świadczonych przez podległe Państwu jednostki, kierując się wspólną troską o osoby niepełnosprawne.

Wszelkie informacje o legitymacji oraz przykładowe QR kody można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Osoby niepełnosprawne pod adresem: http://www.niepełnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej.

Jednocześnie nadmieniamy, że legitymacje wydane przed dniem 1 września 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony.

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X