Gmina Somonino

Zasady postępowania po ogłoszeniu sygnałów A A A

POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU SYGNAŁÓW ALARMOWYCH

 

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest instalowanie systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem z powietrza oraz skażeniem  promieniotwórczym i chemicznym w celu umożliwienia jej ukrycia się
 w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych.

Do ogłoszenia ( odwoływania) alarmów wykorzystuje się następujące ogłoszenia:

  1. systemy alarmowe jednostek osp

  2. centralną oraz regionalną rozgłośnie Polskiego Radia i Ośrodki Telewizji Polskiej

  3. radiowęzły radiofonii przewodowej

  4. syreny nie włączone do systemów alarmowych PSP i OSP (syreny zakładów pracy, itd.)

Sygnały alarmowe oraz sposób ich ogłaszania i odwoływania przedstawia tabela 1. Sygnały alarmowe przekazywane zastępczymi środkami alarmowymi ( dzwony, syreny ręczne, gongi, buczki itd.) ustala właściwy terenowo szef obrony cywilnej.

Komunikaty ostrzegawcze

 

Lp.

Rodzaj

komunikatu

Sposób ogłaszania komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

Akustyczny system alarmowy

Środków masowego przekazu

Akustyczny system alarmowy

Środków masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie........około godz... min..

Może nastąpić skażenie..........

(podać rodzaj skażenia) w kierunku ..........

(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..................................

( rodzaj skażenia)

dla.............................

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga!

Odwołuję alarm o klęskach....................

dla.............................

 

 

 

Lp.

 

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

Sposób odwołania alarmów

Akustyczny system alarmowy

Środków masowego przekazu

Wizualny sygnał alarmowy

Akustyczny system alarmowy

Środków masowego przekazu

 

1

Alarm powietrzny

-Ciągły, modulowany dźwięk syreny w okresie jednej minuty

-Następujące po sobie sekwencje długich dźwięków sygnałów dźwiękowych pojazdów, gwizdków, trąbek lub innych przyrządów na sprężone powietrze w stosunku 3:1;

w przybliżeniu 3 sekundy dźwięku oraz 1 sekunda przerwy.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Ogłaszam alarm powietrzny dla.............................

Znak czerwony najlepiej w kształcie kwadratu.

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

 

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Odwołuję  alarm powietrzny dla.............................

 

2

 

 

Alarm o skażeniach

-Przerywany modulowany dźwięk syreny nadawany przez 3minuty

-Sekwencja krótkich sygnałów wydawanych sygnałem dźwiękowym pojazdu lub innym podobnym urządzeniem lub też uderzenia metalem czy też innym przedmiotem w stosunku 1:1, w przybliżeniu 1 sekunda wydawania dźwięku oraz 1 sekunda przerwy

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga ! Ogłaszam alarm o skażeniach ......................(podać rodzaj skażenia) dla .................................

Znak czarny najlepiej w kształcie trójkąta.

Dźwięk ciągły trwający 3 minuty.

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga ! Odwołuję  alarm o skażeniach

 dla .................................

 

 

 

PAMIĘTAJ PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI

 

Po usłyszeniu sygnału:

 

-włączyć radioodbiornik lub telewizor

-zastosować się do podanych komunikatów

-powiadomić rodzinę i sąsiadów

 

Po usłyszeniu sygnału – alarmu powietrznego:

 

1.Osoby znajdujące się w domu powinny:

-         ubrać się

-         wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu

-         zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie

-         zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy (na baterię) itp.

-         zawiadomić o alarmie sąsiadów( mogli nie usłyszeć sygnału alarmowego)

-         pośpiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

2. Osoby znajdujące się w zakładzie pracy, szkole lub miejscu publicznym powinny:

-         przerwać pracę ( wyłączyć maszyny i urządzenia) naukę, udział w imprezie, podróż

-         udać się do najbliższego schronu lub ukrycia

-         pomagać słabszym, chorym i ułomnym

-         podporządkować się ściśle poleceniom służb porządkowych obrony cywilnej

3. Prowadzący pojazdy mechaniczne lub konne powinni je zatrzymać. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych wejść do ukrycia. Z pojazdów konnych należy wyprząc konie i uwiązać je za trwałymi osłonami.

 

 

 

 

 

PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE BĘDZIESZ MIAŁ MOŻLIWOŚCI UKRYCIA SIĘ W BUDOWLI OCHRONNEJ, UKRYJ SIĘ W ZAGŁĘBIENIU TERENU LUB ZA INNĄ TRWAŁĄ OSŁONĄ

 

W strefie zagrożonej skażeniami:

 

-nałożyć maskę pgaz. lub zastępcze środki ochrony przed skażeniami

-starać się wyjść ze strefy skażonej prostopadle pod kątem 900 do kierunku wiatru

-omijać kałuże wody po powstałym opadzie promieniotwórczym

-nie brać do ręki przedmiotów w strefie skażeń

-zgłosić się do najbliższego punktu zabiegów sanitarnych

-nie spożywać produktów żywnościowych

 

Po usłyszeniu uprzedzeniu o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

 

-sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony

-sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy

-sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt

-jeśli nie ma innych zaleceń – udać się do pomieszczeń ochronnych ( ukryć)

-przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów ochrony  cywilnej

 

Po usłyszeniu sygnałów odwołania alarmu należy:

-opuścić schron (ukrycie)

 

 

 

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X