Gmina Somonino

Ewakuacja w Gminie Somonino A A A

 

Ewakuacja w Gminie SomoninoEWAKUACJA W GMINIE SOMONINO

1. WSTĘP

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń.

Ewakuacja polega na przemieszczaniu się ludności, zwierząt i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych.

Samo-ewakuacja polega na przemieszczaniu się ludzi z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia. Prowadzona jest w oparciu o własne możliwości transportowe i zakwaterowania.

2. PODSTAWA PRAWNA ZARZĄDZENIA EWAKUACJI

Podstawę prawną zarządzenia ewakuacji na terenie Gminy Somonino stanowi:

Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Somonino z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie: opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia.

Powyższe zarządzenie zostało wydane na podstawie:

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U.Nr 89, poz. 590 ze zm.) oraz § 3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefa obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), a także wytycznych Starosty Kartuskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie opracowania ewakuacji III stopnia

Zainteresowani powyższą problematyką mieszkańcy Gminy mogą uzyskać bliższych informacji w Urzędzie Gminy, pok. nr 18 (I piętro).

3. ZAGROŻENIA

 1. zagrożenie pożarowe - może wystąpić szczególnie w szkołach, urzędach i w zakładach pracy, budynkach mieszkalnych, gospodarstwach rolnych;

 1. ekstremalne warunki pogodowe - silne wiatry, huragany, intensywne zjawiska burzowe itp.;

 1. uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych - przewożonych transportem kolejowym lub kołowym: 1 • szlakiem kolejowym Gdynia – Kościerzyna, Somonino - Kartuzy ze szczególnym zagrożeniem w miejscowości Somonino – Sławki – Rybaki -Wieżyca,

 • wzdłuż drogi krajowej nr 20 ze szczególnym zagrożeniem w miejscowościach Rybaki, Starkowa Huta, Egiertowo, Hopowo Wyczechowo, Borcz.

4. KRYTERIA EWAKUACJI

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia.

1) Pierwszeństwo ewakuacji z rejonów zagrożonych obejmuje:

 • dzieci,

 • matki z dziećmi,

 • kobiety ciężarne,

 • osoby niepełnosprawne,

 • osoby chore,

 • osoby w podeszłym wieku;

w następnej kolejności:

    • pozostałe osoby,

    • zwierzęta,

    • dokumentacja,

    • urządzenia techniczne,

    • pozostałe mienie.

2) Osoby nie podlegające ewakuacji:

 • osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego,

 • osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności,

 • osoby niezbędne, ze względu na realizację zadań w rejonie objętym ewakuacją.25. ORGANIZACJA EWAKUACJI

Ewakuacja w Gminie Somonino polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia ze stref i obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie i zarządzana jest w razie konieczności oraz pewności, że w ten sposób zostanie zwiększony poziom bezpieczeństwa.

 1. Decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych jak również w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze Gminy podejmuje Wójt. Ewakuację może także zarządzić osoba kierująca akcją ratunkową na terenie objętym tą akcją.

 1. Decyzję o samo-ewakuacji podejmują osoby (jednostki organizacyjne) samodzielnie z chwilą wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia poza strefę zagrożenia.

 1. Samo-ewakuacja może nastąpić przed podjęciem decyzji o ewakuacji jak również w czasie jej trwania i może być elementem dominującym w całym procesie.

 1. Samo-ewakuacja prowadzona będzie w oparciu o własne możliwości transportowe i zakwaterowania.

 1. Kierowanie procesem samo-ewakuacji będzie się ograniczać do podawania zalecanych kierunków, dróg i rejonów docelowych miejsc dla ewakuowanych.

 1. Zabezpieczenie i ochrona opuszczonych rejonów.

  1. Za zabezpieczenie opuszczonych miejsc zakwaterowania (budynków, mieszkań) odpowiedzialni są jego bezpośredni użytkownicy (mieszkańcy).

  1. Zabezpieczenie mieszkań (budynków) i pozostawione mienie w szczególności powinno mieć charakter zabezpieczenia fizycznego - zamki, kłódki, szafy itp.

  1. W każdym opuszczonym mieszkaniu na widocznym miejscu powinna być umieszczona informacja zawierająca następujące dane:

   • kto jest właścicielem lokalu, z kim się kontaktować;

   • gdzie ewentualnie w chwili obecnej przebywa - adres i telefon;

   • kto ewentualnie z sąsiadów (innych osób) sprawuje nadzór nad lokalem (budynkiem).

 1. Instalacje techniczne znajdujące się w lokalu mieszkalnym (budynku) powinny być wyłączone (wykręcone bezpieczniki, instalacja gazowa i wodno-kanalizacyjna zabezpieczona i wyłączona).

 1. Ochronę doraźną nad opuszczonymi rejonami sprawować będą patrole policji, wyznaczone przez Wójta patrole ze składów osobowych formacji obrony cywilnej oraz jednostek ochotniczych straży pożarnych. 3 1. W rejonach (miejscowościach) objętych ewakuacją wyznacza się punkty zbiórek dla ludności (poza ludnością, która samo-ewakuuje się) w okolicach miejscowych szkół,strażnic OSP, świetlic wiejskich.

 1. Przemieszczanie (transport) ludności z punktów zbiórek do docelowego doraźnego zakwaterowania zorganizowany będzie w oparciu o środki transportowe będące w dyspozycji wójta i pochodzące ze świadczeń rzeczowych.

 1. Na doraźne zakwaterowanie w ramach przyjęcia ludności z ewakuacji wyznacza się:

   1. Publiczne Gimnazjum w Somoninie ul. Osiedlowa 17

   1. Szkołę Podstawową w Somoninie ul. Wolności 42

   1. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Egiertowie

   1. Zespół Szkół w Goręczynie ul. Szkolna 7

 1. Gminne stanowisko kierowania procesem ewakuacji znajduje się w Urzędzie Gminy Somonino ul. Ceynowy 21

 1. W sołectwach koordynatorem procesu ewakuacji jest sołtys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X