Gmina Somonino

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH A A A

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Somonino
ul. Ceynowy 21
83-314 Somonino

Kontakt telefoniczny: tel. 58 684 11 21, fax 58 684 11 44 (codziennie w godz. pracy UG).Wniosek  w sprawie zobowiązania osoby z problemem alkoholowym do podjęcia leczenia odwykowego .

   Miejsce odbywania posiedzeń:

Urząd Gminy- sala posiedzeń rady gminy ( II piętro pok. 20) Punkt konsultacyjno - informacyjny prowadzony przy Urzędzie Gminy w Somoninie jest przeznaczony dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz ich rodzin. Kieruje się zasadą pełnej anonimowości osób i spraw z nimi związanych.

Punkt prowadzony jest przez p. Grażynę Richert w każdy

poniedziałek - od godz. 15:00 do 18:00,

wtorek - od godz. 9:00 do 12:00

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1137 z późn. zm.) w składzie zatwierdzonym zarządzeniem Nr 2//2019 Wójta Gminy Somonino z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Somoninie.

Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Gminy Somonino, Ośrodka Pomocy Społecznej w Somoninie, Posterunku Policji w Somoninie, oraz pedagog szkoły podstawowej - przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Głównym zadaniem Gminnej Komisji jest podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:

  • przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
  • wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
  • kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

  • przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
  • składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.

Ponadto realizuje zadania;

  1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
  2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
  3. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
  4. opiniuje wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności z Uchwałą Nr XXXI/255/18 Rady Gminy Somonino z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie Gminy Somonino.
  5. Kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X