Gmina Somonino

Zapytanie ofertowe na dostawę tonerów A A A

GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO ZAPRASZA do złożenia oferty w ramach projektu pt. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” na dostawę tonerów.

1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów - zamienników fabrycznie nowych  przeznaczonych do modelu Urządzenia Wielofunkcyjnego OKI MC342dn:

  • czarny – 1 szt.
  • niebieski – 1 szt.
  • żółty – 1 szt.

2.  Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: dostawa najpóźniej do 27 lutego 2015 r.
3.  Przy wyborze  oferty  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)      cena – 100%

4.    Opis sposobu obliczenia ceny składanej oferty:

W cenę propozycji należy wliczyć:

  • § wartość usługi określonej w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • § obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
  • § koszty transportu/dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę/dostawę jest obowiązująca przez okres ważności umowy/zlecenia/zamówienia wynikający ze wskazanego terminu w pkt. 2.

Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego kryteriom.

Zamawiający za wykonaną usługę dokona płatności przelewem w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT/rachunku do siedziby Zamawiającego.

5.    Miejsce i termin złożenia oferty:

a)   Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 6 lutego 2015 r., do godz. 15.00 w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczoną osobiście), w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

b)  Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: oferta na tonery.

c)  W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

d) Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Urzędu.

e)  Oferty nie spełniające wymogów formalnych określonych w niniejszym zapytaniu nie będą rozpatrywane.

f)   Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonywania wyboru żadnej z ofert.

6.    Osoba uprawniona do kontaktów ws. zapytania ofertowego:

Karolina Szmołda, tel. 58-684-11-21; e-mail: promocja@somonino.pl

Marcin Singer, tel. 58-684-11-21; e-mail: informatyk@somonino.pl 

7.    Informacje dotyczące zawarcia umowy:

Zaproszenie ma na celu rozpoznanie rynku i wyłonienie najkorzystniejszego Wykonawcy, z którym zostanie podpisane zamówienie/zlecenie/umowa o wartości poniżej 14 000 euro.

/-/ Marian Kryszewski

Wójt Gminy Somonino

 W załączeniu do pobrania:

Wzór „Oferty”.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X