Gmina Somonino

Zaproszenie do złożenia oferty na materiały promocyjne A A A

GMINA SOMONINO, UL. CEYNOWY 21, 83-314 SOMONINO ZAPRASZA do złożenia oferty w ramach projektu pt. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” na opracowanie i dostawę materiałów promocyjnych: ulotki, plakaty, pendrive’y ze smyczą, długopisy, kubki.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i dostawa kompleksowo wykonanych materiałów promocyjnych w ramach  projektu pn. „Internet bez barier II – szansą rozwoju mieszkańców Gminy Somonino” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Przedmiot zamówienia -  obejmuje:

I.  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa ulotek:

Zakres prac:

1)   ulotka formatu A5,

2)  zadrukowana dwustronnie w pełnym kolorze 4/4,

3)  papier kreda 135 g,

4)  nakład: 300 sztuk.

5)   Na ulotkach muszą się znaleźć odpowiednie logotypy i treści:

a)   Logo Unii Europejskiej,

b)   odwołanie słowne do Unii Europejskiej,

c)   odwołanie słowne do EFRR (pełna nazwa: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

d)   Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

e)    hasło zarezerwowane dla PO IG („Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”,

f) informacja „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”,

g)    Logo Beneficjenta (opcjonalnie),

h)  Zdjęcia i treść merytoryczna dostarczona przez Zamawiającego.

II.  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa plakatów:

Zakres prac:

1)    plakat formatu A3,

2)    pełen kolor 4/0,

3)   papier kreda 170 g,

4)   folia błysk jednostronnie, lakier UV punktowy,

5)    Nakład: 80 sztuk

6)    Na plakatach muszą się znaleźć odpowiednie logotypy:

a)   Logo Unii Europejskiej,

b)    odwołanie słowne do Unii Europejskiej,

c)     odwołanie słowne do EFRR (pełna nazwa: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

d)    Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

e)    hasło zarezerwowane dla PO IG („Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”,

f) informacja „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” ,

g)   Logo Beneficjenta (opcjonalnie)

h)    Zdjęcia i treść merytoryczna dostarczona przez Zamawiającego.

III.   Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa  pendrive’ów ze smyczą:

Zakres prac:

1)     pojemność 8 GB,

2)     nadruk: full color;

3)    dodatkowe wyposażenie – smycz do zawieszenia urządzenia na szyi;

4)   ilość: 30 sztuk.

5) Pendrive będzie zawierał, co najmniej: emblemat (logo) UE oraz odniesienie do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez podpis „Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego” oraz logo POIG z podpisem „Innowacyjna Gospodarka. Narodowa Strategia Spójności”.

IV.  Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa  długopisów:

Zakres prac:

1)   długopisy plastikowe,

2)    wkład granatowy,

3)    ilość – 100 sztuk,

4)   Na korpusie muszą zostać nadrukowane logotypy zgodnie z w/w Przewodnikiem:

a)    Logo Unii Europejskiej,

b)   odwołanie słowne do Unii Europejskiej,

c)    Logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

V. Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa kubków:

Zakres prac:

1)   Biały kubek o pojemności 300 ml,

2)   Nadruk/Pełen kolor,

3)   Ilość: 30 sztuk.

4)   Na kubkach muszą zostać umieszczone:

a)     logo Unii Europejskiej

b)     odwołanie słowne do Unii Europejskiej,

c)     odwołanie słowne do EFRR (pełna nazwa: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),

d)     logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

e)     hasło zarezerwowane dla PO IG („Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”,

f)  informacja „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka”.

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

a) ulotki, plakaty, długopisy –  najpóźniej do 5 września 2014 r.

b) pendrive’y ze smyczą, kubki – najpóźniej do 12 września 2014 r.

Przy wyborze  oferty  Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

a)  cena – 100%

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11 sierpnia 2014 r., do godz. 15.00 w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczoną osobiście), w siedzibie Zamawiającego, tj. ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

Na korespondencji należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz napis: oferta na materiały promocyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę częściową we wzorze oferty wykreskowuje pola dotyczące wyceny części, które go nie dotyczą.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wzorem formularza oferty do pobrania tutaj.W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X