Gmina Somonino

Ogłoszenia

Czyste powietrze Gminy Somonino - wniosek złożony

W dniu 18 maja 2017r. Gmina Somonino złożyła wniosek o przyznanie dofinansowania projektu pn. „Czyste powietrze Gminy Somonino”  w ramach konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017) realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty - dokumentacja aplikacyjna

Zaproszenie do składania ofert cenowych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.1.1 Efektywność energetyczna – mechanizm ZIT – wsparcie dotacyjne.

więcej »

Protokół z wyboru oferty

Protokół z wyboru oferty na realizację zadania : ,,Utylizacja  wycofanego z użytkowania sprzętu obrony cywilnej".

więcej »

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Somonino, z siedzibą ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: pn. „Montaż ścianki osłaniającej scenę wraz z drzwiami oraz montaż rynien i rur spustowych przy Punkcie Informacji Turystycznej w Ostrzycach”.

więcej »

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego  pn: "Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu" ogłoszenie   Gmina Somonino z siedzibą w Somoninie ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn: “Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu”. Niniejsze zaproszenie ma na celu rozpoznanie rynku i wyłonienie najkorzystniejszego Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa na świadczenie usług o wartości zamówienia poniżej 30 tys. euro. 1. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. 2. Oferta winna zawierać cenę ryczałtową netto, podatek vat oraz wartość brutto. 3. Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 20.01.2017 r. 4. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy wynikający ze wskazanego terminu w pkt 3. Wykonawca składający ofertę i ubiegający się o zamówienie musi spełniać następujące warunki; Spełniać warunki udziału w postępowaniu stosownie do postanowień art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełniać warunki udziału w postępowaniu stosownie do postanowień art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W szczególności Wykonawca winien wskazać do wykonania niniejszego zamówienia następujące osoby wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie, niezbędne do wykonania zamówienia: - 1 osobę na stanowisko Kierownika Zespołu, posiadają wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu nadzoru nad inwestycjami budowlanymi przy realizacji zakończonej budowy, rozbudowy lub przebudowy o wartości minimum 2 mln złotych brutto. - 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budowlanych. - 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy w zakresie sieci i instalacji sanitarnych oraz technologicznych, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń lub równoważnych oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budowlanych. - 1 osobę na stanowisko inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe, w tym sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub pełnienie funkcji kierownika budowy, w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i teletechnicznych posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznej oraz członkostwo w Okręgowej Izbie Inżynierów Budowlanych. 4. Wraz z oferta przedstawić wykaz co najmniej trzech wykonanych podobnych usług w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert polegającej na prowadzeniu nadzoru nad inwestycjami budowlanymi przy realizacji zakończonej budowy, rozbudowy lub przebudowy o wartości minimum 2 mln złotych brutto 5. Wraz z ofertą przedstawić wykaz osób przewidzianych do wykonania czynności objętych zamówieniem. Należy załączyć stosowne uprawnienia osób ujętych w wykazie wraz z zaświadczeniem członkowstwa w OIIB. Zamawiający wymaga aby Kierownik Zespołu jednocześnie pełnił minimum jedną funkcję z w/w specjalności.   Zamawiający: GMINA SOMONINO z/s w Somoninie ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.   Oferta winna być zakopertowana i opisany - “Oferta na wykonanie czynności Inżyniera Kontraktu dla zadania pn: “Budowa hali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu”.   Ofertę należy złożyć w terminie do 03.06.2015 r. do godziny 10oo w Urzędzie Gminy Somonino ul. Ceynowy 21. w Punkcie Obsługi Interesanta (parter).   Osobą upoważnioną do kontaktowania się ze strony Zamawiającego jest: Jerzy Kwidziński insp. d/s inwestycji i remontów nr. tel: 58-684-11-21 lub 665-660-222.   Wójt Gminy Somonino  Marian Kryszewski

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X