Gmina Somonino

Szkoła Postawowa w Połęczynie A A A

SZKOŁA PODSTAWOWA W POŁĘCZYNIE
POŁĘCZYNO 30
83-312 HOPOWO
tel/fax 058 684-19-07

Dyrektor:  TERESA MELDER

Dane podstawowe


SZKOŁA PODSTAWOWA W POŁĘCZYNIE
POŁĘCZYNO 30
83-312 HOPOWO
tel/fax 058 684-19-07

Dyrektor:  TERESA MELDER

Jesteśmy przyjazną, kameralną, usytuowaną w centrum Połęczyna szkołą. Nasza szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów, ich rodziców i środowiska lokalnego. Szkoła wspiera wszechstronny rozwój dziecka, zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i rozwija ich uzdolnienia. Oferujemy naukę w oddziale przedszkolnym i klasach I – VI pod opieką kadry pedagogicznej od godz. 8.00 do 15:30. Zapewniamy serdeczną atmosferę oraz życzliwy stosunek do ucznia i jego rodziców. Dzieciom zapewnia się opiekę pedagoga szkolnego. Uczniowie korzystają z dożywiania, akcji „Szklanka mleka” oraz programu „Owoce i warzywa”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych, szkolnego klubu sportowego oraz kołach zainteresowań. Biblioteka szkolna oferuje bogaty w lektury księgozbiór. Do dyspozycji uczniów jest 6 sal lekcyjnych urządzonych funkcjonalnie i estetycznie, w tym 2 sale komputerowe, wyposażone w komputery dla uczniów z dostępem do Internetu oraz tablice multimedialne i wizualizer.

więcej »

Edukacja w terenie - zajęcia i spotkania poza terenem szkoły

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2013/2014 uczniowie Szkoły Podstawowej w Połęczynie  uczestniczyli w wielu zajęciach i spotkaniach poza terenem szkoły. 6 listopada 2013 r. to dzień w którym rozpoczął  się remont szkoły. Uczniowie swoją edukację kontynuowali w terenie. Było bardzo ciekawie, niekiedy wracaliśmy później niż przewidywał plan lekcji.

więcej »

Drużyna harcerska POŁĘCZANKI

13 Drużyna Harcerska 'Połęczanki" działa w Szkole Podstawowej w Połęczynie od września 2013r. Skupia uczniów klas IV - VI. Druhny reprezentowały Gminę Somonino w IV Harcerskim Rajdzie Kaszubskim "Remus", któremu patronował Starosta Kartuski i Burmistrz Kartuz.

więcej »

Karnawałowy Bal Bajkowych Postaci

W Szkole Podstawowej w Połęczynie 7.02.2014r. kolorowy korowód wróżek, księżniczek, piratów rozpoczął zabawę. Na parkiecie pojawiły się też biedronki, kotki, pieski i dynia.

więcej »

Projekt morski w Połęczynie

Projekt morski w Szkole Podstawowej w Połęczynie w roku szkolnym 2012/2013   W roku szkolnym 2012/2013 w szkole był realizowany projekt Pomorskie –dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Poddziałanie 9.1.2  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Tematem projektu uczniowskiego były Latarnie morskie na polskim wybrzeżu bałtyckim, w ramach obszaru tematycznego Wisłą do Gdańska. Głównym celem był: - rozwój kompetencji kluczowych uczniów z terenu województwa pomorskiego poprzez realizacje programów rozwojowych w obszarze edukacji morskiej. - zapoznanie się z historią i teraźniejszością latarni morskich znajdujących się na polskim wybrzeżu bałtyckim. W ramach realizacji projektu uczniowie klasy V brali udział w: -  zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych metodą projektu w obszarze edukacji morskiej, -  wyjazdowych warsztatach edukacyjnych w Sulęczynie, - praktycznych zajęciach żeglarskich, które odbywały się w Garczynie, - warsztatach psychologiczno – pedagogicznych. Uczniowie z zaangażowaniem pracowali nad  zdobyciem  i usystematyzowaniem informacji na temat latarni morskich usytuowanych na polskim wybrzeżu bałtyckim. Zajęcia prowadzone były w większości w sali komputerowej, ponieważ nieodzownym elementem w pozyskiwaniu informacji było korzystanie z Internetu – uczniowie przygotowali swoją prezentację podsumowującą zajęcia projektowe opierając się o materiały z sieci. Jednocześnie zajęcia kształciły umiejętność korzystania z technologii informacyjno - komunikacyjnej. Dzieci z naszej szkoły biorące udział w konkursie projektów z edukacji morskiej znalazły się wśród zwycięzców, którzy pojadą w czasie wakacji na obóz żeglarski. Szkoła Podstawowa w Połęczynie została zakwalifikowana do kolejnej edycji programu „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską” na rok szkolny 2013/2014.   A. Nickel

więcej »

Ratujemy i uczymy ratować

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ               Szkoła Podstawowa w Połęczynie bierze udział od kilku lat w programie „Ratujemy i uczymy ratować” organizowanym przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Trzy nauczycielki naszej szkoły uczestniczyły w szkoleniu – udzielanie pierwszej pomocy.             Otrzymaliśmy sprzęt medyczny do nauki resuscytacji oddechowo – krążeniowej. Dzięki temu 20 czerwca 2013r. nasi uczniowie uczyli się na fantomach podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Poznali kilka podstawowych czynności, dzięki którym można ratować czyjeś życie.              Uczniowie podeszli do szkolenia z dużym zaangażowaniem. Uświadomili sobie, jak ważne i przydatne mogą być takie umiejętności. Na zakończenie każdy uczestnik szkolenia otrzymał podręcznik do nauki pierwszej pomocy pt.: ” Ratujemy i uczymy ratować” i tekturowy telefon z numerami alarmowymi.   H. Kulling

więcej »

dzień sportu

DZIEŃ SPORTU W SZKOLE PODSTAWOWEJ W POŁĘCZYNIE Dnia 29. 05. 2013r. odbył się w naszej szkole Dzień Sportu. Ten dzień był bogaty w konkurencje sportowe, zawody dlatego był bardzo wyczekiwany przez naszych uczniów, którzy kochają sport. Ponieważ pogoda nam sprzyjała rozpoczęliśmy Dzień Sportu ogniskiem. Uczniowie poszczególnych klas z wychowawcami smażyli kiełbaski , a na deser zjedli pyszne lody. Następnie rozpoczęły się rozgrywki sportowe pod czujnym okiem pana Mariusza Lamk. Pozostali uczniowie wraz z nauczycielami dopingowali i kibicowali sportowym zawodnikom. Konkurencje były przeróżne i „pomysłowe” od tradycyjnego biegu sztafetowego po przeciąganie liny, bieg z jajkiem, skoki w workach. Wszyscy wspaniale się bawili i dzielnie stawiali czoła kolejnym rozgrywkom. Podsumowując zawody i konkurencje wyłoniono najlepszego sportowca roku szkolnego 2012/13 wśród dziewcząt uczennicę klasy VI Wiktorię Grota, a wśród chłopców ucznia klasy VI Dominika Skierkę. Mistrzyni i Mistrz Szkoły zostali uhonorowani medalami, odebrali dyplomy i nagrody. W rozgrywkach brali udział wszyscy uczniowie. Rywalizacja była niezwykle zawzięta, niektórzy dali z siebie wszystko by zdobywać punkty w poszczególnych konkurencjach. Dlatego na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali zasłużone nagrody w postaci kompletów puzzli i zestawów gier.

więcej »

Mistrz Ortograficznej Korridy

Gminny Konkurs Ortograficzny  Szkół Podstawowych „Mistrz Ortograficznej Korridy”     Dnia 20. 03. 2013r.w Szkole Podstawowej w Połęczynie odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł Mistrza Ortograficznej Korridy 2013 dla uczniów klas III, którym nie są obce tajniki poprawnej polszczyzny. Co roku do konkursu przystępują uczniowie klas III wyłonieni z poszczególnych szkół w Gminie Somonino. Swój udział w konkursie zgłosiło 5 szkół z Gminy Somonino(Borcz, Egiertowo, Goręczyno, Połęczyno, Somonino). Przybyłych uczestników i ich opiekunów powitała dyrektor szkoły pani Teresa Melder. W tym dniu swoją obecnością zaszczycili nas również dyrektor Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatury w Kościerzynie pani Halina Uchman i wizytator Kuratorium Oświaty w Kościerzynie pani Jarosława Reclaff – Ptaszyńska oraz dyrektorzy szkół z Gminy Somonino. Początek uroczystości uświetnił występ w wykonaniu dzieci z naszej szkoły. Uczniowie zaprezentowali przybyłym gościom program artystyczny „Witamy Wiosnę” pod kierunkiem pani Hanny Kulling. Następnie uczestnicy „Ortograficznej Korridy” wraz z opiekunami udali się do sali, gdzie przystąpili do konkursu. Prace mistrzów ortografii sprawdziła komisja. Wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce Ewa Draws (SP – Borcz) II miejsce Katarzyna Pettke (SP – Borcz) III miejsce Oliwia Maliszewska (SP – Połęczyno) Najlepsi otrzymali nagrody książkowe oraz gry ufundowane przez sponsorów i rodziców z naszej szkoły. Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz ich nauczycielom, ponieważ poziom konkursu był bardzo wysoki.  Organizatorzy konkursu składają serdeczne podziękowania fundatorom nagród : paniom Marii Lamk i Bernadecie Paczoska.                                                                                                                                                  Opracowanie: Hanna Kulling

więcej »

Projekt dot. edukacji morskiej w SP Połęczyno

Szkoła Podstawowa w Połęczynie – projekt „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”   W roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa w Połęczynie zakwalifikowała się                     do projektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w partnerstwie z Fundacją Navigare Mateusza Kusznierewicza oraz Ligą Morską i Rzeczną.  Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Działania przewidziane                    w ramach projektu, prowadzonego pod hasłem „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, dotyczyć będą szeroko pojętej tematyki morskiej i żeglarstwa, nawiązując tym samym do bogatej tradycji edukacji morskiej w naszym regionie. Wybór tematyki morskiej umożliwia skuteczne i atrakcyjne dla uczniów rozwijanie kompetencji. Dziewczęta i chłopcy podczas pasjonujących zajęć będą nabywać nową wiedzę i umiejętności. Przedsięwzięcie dotyczy uczniów klas V. W naszej szkole utworzono jedną grupę projektową, której opiekunem jest pani Aleksandra Nickel. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu: dodatkowe zajęcia pozalekcyjne prowadzone metodą projektu w obszarze edukacji morskiej w wymiarze 8 spotkań po 2 godz. lekcyjne, praktyczne zajęcia żeglarskie – jednodniowe praktyczne zajęcia żeglarskie, warsztaty edukacyjne – 3 godzinne wyjazdowe warsztaty o tematyce morskiej realizowane w instytucjach edukacyjnych związanych z edukacją morską, dodatkowe zajęcia edukacyjnozawodowe i psychologicznopedagogiczne w wymiarze po 2 godz. Zakres tematyki poruszanej na zajęciach oraz wykorzystanie teorii w praktyce stanowić będą nową, kompleksową propozycję w ofercie edukacyjnej naszej szkoły. Umożliwi ona skuteczne, efektywne i atrakcyjne dla uczniów rozwijanie kompetencji kluczowych, szczególnie takich jak:  kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna, kompetencje społeczne i obywatelskie. Ważnym celem zakładanym w projekcie jest również wzmocnienie wśród uczniów poczucia tożsamości regionalnej.   A. Nickel

więcej »

Dzień Babci i Dziadka

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W POŁĘCZYNIE Dnia 23.01.2013r. w Szkole Podstawowej w Połęczynie odbył się Dzień Babci i Dziadka. Uroczystość zorganizowali uczniowie najmłodszych klas „O – III” pod kierunkiem pani Pauliny Bober. Pomimo zimowej, mroźnej aury goście przybyli bardzo licznie. Swoją obecnością zaszczycili nas również Wójt Gminy Somonino pan Marian Kryszewski i Zastępca Wójta pan Marian Kowalewski. Apel rozpoczęła pani Dyrektor Teresa Melder witając gości i pan Wójt Marian Kryszewski składając zgromadzonym gościom najlepsze życzenia z okazji ich święta. Pan Wójt podarował każdemu dziecku opaskę odblaskową. Wszyscy uczniowie ogromnie ucieszyli się z prezentu, dzięki któremu będą bardziej bezpieczni i widoczni na drodze. Następnie dzieci słowem i piosenką wyraziły, jak bardzo kochają swoje Babcie i Dziadków, jak wiele im zawdzięczają. Wnuczęta dziękowały za ich obecność, troskę i okazywane serce. Na zakończenie uroczystego apelu uczniowie obdarowali wszystkich przybyłych gości przygotowanymi własnoręcznie upominkami. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez wnuczęta.

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X