Gmina Somonino

Szkoła Podstawowa im. św. Franciszka z Asyżu w Egiertowie A A A

Festyn integracyjny w Egiertowie

FESTYN  INTEGRACYJNY  W EGIERTOWIE     Od 2003 roku odbywają się cyklicznie na terenie Szkoły Podstawowej w Egiertowie festyny integracyjne pod hasłem„ SPRAWNI INACZEJ SĄ OBOK NAS” z udziałem osób niepełnosprawnych powiatu kartuskiego. Organizatorem imprezy jest Marian Kowalewski dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somoninie, dyrektor Szkoły Podstawowej w Egiertowie Iliada Kwaszyńska  we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjazna Wieś Kaszubska i Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Somoninie. W festynie aktywnie   uczestniczy  całe grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. Organizatorzy zapewniają  wiele atrakcji: zjeżdżalnie dmuchane dla dzieci, basen z piłeczkami, zamek dmuchany do skakania,  gokarty rowerowe, trampolina, przejażdżki kucykami, strzelnica i gra w  unihokeja. Ciekawe zabawy i konkursy  prowadzi co roku  doskonały animator, który angażuje rodziny egiertowskich podopiecznych  szkoły  i tłum widzów. Jedną z głównych atrakcji był występ zespołu „ Mali Hopowianie” działającego przy Szkole Podstawowej w Egiertowie  pod kierownictwem nauczycielki Katarzyny Patoka.  Członkowie  zespołu kultywują kaszubskie tradycje, a zarazem  integrują społeczność lokalną. Wszystkie atrakcje dla dzieci  były bezpłatne i zachęcały do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym i szkolnym. Festyn ten jest wspaniałą okazją do wspólnych rozmów i spotkań społeczności szkolnej i lokalnej.

więcej »

Na tropie piękna, zdrowia i bezpieczeństwa

      Na tropie piękna, zdrowia i bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Egiertowie         W ramach ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł 14 czerwca 2013 roku Szkoła Podstawowa w Egiertowie ponownie przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej, która w tym roku startuje pod hasłem „Na tropie piękna”. Głównym celem kampanii było zmniejszenie występowania zachowań ryzykownych poprzez rozwijanie wśród uczniów na każdym etapie edukacyjnym umiejętności zachwycania się pięknem otaczającej rzeczywistości i zdolności do zarażania tym innych.             W egiertowskiej szkole przewodnim hasłem była myśl „Na tropie piękna, zdrowia
i bezpieczeństwa”, ponieważ  w ten sposób podsumowano szkolny program profilaktyczno- wychowawczy „ Być zdrowym i szczęśliwym” napisany przez Hannę Brylowską, Barbarę Patoka i Grażynę Śliwińską. Akcję rozpoczęła Pani Dyrektor Iliada Kwaszyńska krótką prelekcją o tematyce prozdrowotnej życząc wszystkim wielu wrażeń i dobrej zabawy. Następnie dzieci uczyły się  piosenki profilaktycznej pt. „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, do której na potrzeby akcji muzykę skomponowała Małgorzata Hinca, a słowa napisała Grażyna Śliwińska. Potem uczniowie podzieleni na grupy, przystąpili do głównych  działań na rzecz akcji „Zachowaj Trzeźwy Umysł”              Nauczyciele klas 1-3 omówili piramidę zdrowia przedstawioną w formie prezentacji na gazetkach szkolnych oraz przygotowali „Zdrową kanapkę dla każdego”.  Uczniowie klas 4-6  wybrali się na „Nordic Walking” pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów spośród nauczycieli szkoły- Arkadiusza Penkowskiego i Beaty Bistron.  Ten aktywny wypoczynek przebiegał wśród pełnego uroku okolicznych lasów, pól i dróg, które oddają piękno Kaszub. To kolejny pomysł społeczności szkolnej na integrację, edukację, rozpowszechnianie zdrowego stylu życia oraz budowanie nowej tradycji spędzania wolnego czasu.  Uczniowie klas 4-6 po powrocie do szkoły uczyli się prawidłowego sposobu żywienia. Następnie przygotowali zdrowe kanapki według założeń ruchu Slow Food. Promowali kulturę wspólnego spożywania żywności, czyli celebrowania i delektowania się posiłkami zamiast szybkiego napełniania żołądków. W tym samym czasie grupa nauczania wczesnoszkolnego udała się na „Nordic Walking”. Dzieci uczyły się jak prawidłowo trzymać kijki, w jaki sposób się poruszać oraz jak przyjemnie można spędzić czas w swoim  miejscu zamieszkania . Podczas przemarszu uczniowie nieśli transparenty wcześniej przygotowane przez uczniów
i nauczycieli propagujące zdrowy styl życia. Kolejnym etapem akcji było przeprowadzenie lekcji wychowawczych w oparciu
o scenariusze „bezpiecznewakacje.pl”. Celem ich było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze, uwrażliwienie dzieci na  niebezpieczeństwa na drodze, kształtowanie umiejętności świadomego przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z zabaw
w nieodpowiednim miejscu. Na zakończenie dla wszystkich uczestników zorganizowano wspólny piknik, na którym konsumowano wcześniej przygotowane kanapki .Dodatkową niespodzianką dla dzieci były jogurty  i smaczne soczki. Rozpropagowano też ulotki i informacje dla rodziców dotyczące prawidłowej diety dziecka i podejmowania aktywności w różnych obszarach życia bez sięgania po używki.             Zgodnie z założeniami kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” w Szkole Podstawowej w Egiertowie postawiono na rozwijanie zainteresowań, pasji życiowych i uświadomienie uczniom wartości dostrzegania piękna  oraz zachęcanie do udziału w twórczych działaniach lokalnych.

więcej »

Edukacja morska w szkole

Pomorskie -  dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie poprzez edukację morską.   Na zajęcia te uczęszczają uczniowie klas piątych, podzielenie na trzy grupy. Celem projektu jest poszerzenie wiadomości związanych z przynależnością do rejonu w którym żyjemy. Zdobycie informacji o tematyce morskiej. W ramach realizacji projektu uczniowie szczególności kształtują takie umiejętności, jak:       • czytanie ze zrozumieniem, kreatywność, planowanie, organizowanie,       • analizowanie,       • współpraca w zespole,       • rozwiązywanie problemów,       • wyszukiwanie informacji,       • prezentacja informacji. Uczniowie w grupach pracują metodą projektu. Każda grupa wybrała temat który ich zainteresował. Opiekunem grup jest Marek Zieliński. Grupa I Temat: Charakterystyka latarni morskich na polskim wybrzeżu bałtyckim. Uczniowie przygotowują prezentację multimedialną. Harmonogram spotkań: 13.12.2012; 15.01.2013; 25.01.2013; 01.02.2013; 08.02.2013; 01.03.2013; 08.03.2013; 15.03.2013.   Grupa II Temat: Prezentacja dawnych statków morskich. Poza zdobywaniem wiedzy uczniowie przygotowują plakaty i gazetkę szkolną. Harmonogram zajęć: 13.12.2012; 18.01.2013; 01.02.2013; 08.02.2013; 01.03.2013; 08.03.2013; 15.03.2013; 22.03.2013.   Grupa III Temat: Skarby Bałtyku – przedstawienie przepisów na potrawy z ryb i wykonanie wybranych potraw. Uczniowie podczas zajęć zbierają przepisy kulinarne i przygotowują mini książkę kucharską na potrawy z ryb. Harmonogram zajęć: 13.12.2012; 16.01.2013; 23.01.2013; 30.01.2013; 07.02.2013; 28.02.2013; 07.03.2013; 14.03.2013. W okresie wiosennym uczniowie wezmą udział w zajęciach praktycznych z edukacji morskiej, poznają podstawy udzielania pierwszej pomocy na morzu, budowę żaglówki, będą mieli zajęcia związane z sterowaniem żaglówką.

więcej »

Projekty unijne w szkole

  EFEKTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z  PROJEKTÓW UNUJNYCH     MŁODY MATEMATYK I SPRYTNY INZYNIER – PRAKTYCZNE ROZWIJANIE KOMPETENCJI MATEMATYCZNO - TECHNICZNYCH  W czasie tych zajęć uczniowie pracują metodą projektu. Uczniowie nabywają umiejętności samodzielnego, logicznego i twórczego myślenia. Potrafią coraz lepiej posługiwać się precyzyjnie pojęciami matematyczno – technicznym. Dokładniej wyrażają swoje myśli, wyciągają wnioski, stawiają problemy, poszukują rozwiązań. Zajęcia te uczą dobrej organizacji pracy, wyrabiają systematyczność i wytrwałość w pracy. Uczniowie dbają o miłą atmosferę, są dla siebie życzliwi i pomagają sobie nawzajem.     „ITC, A MOŻE TIK? TECHNOLOGIE INFORMACYJNO – KOMPUTEROWE”   Na zajęcia uczęszczają zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych, jak i tacy, którzy nie mieli wcześniej okazji rozwijać swych zainteresowań w tym kierunku. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Pozalekcyjne zajęcia informatyczne to dla nich szansa na dodatkowa edukację w zakresie techniki komputerowej i technologii informacyjnej. Dominującą metodą pracy podczas zajęć są ćwiczenia praktyczne przy komputerze, poprzedzone pogadanka wprowadzającą, pokazem, instruktażem lub prezentacja z wykorzystaniem sprzętu komputerowego.     PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE JĘZYKA OBCEGO   Uczniowie pogłębiają znajomość języka angielskiego i umiejętności jego praktycznego wykorzystania w oparciu o materiały strony internetowej (www.funenglish.pl). Ta interaktywna platforma stanowi rewelacyjna innowację i umożliwia dostęp do najwyższej jakości angielskojęzycznych multimediów edukacyjnych (filmy, fotolekcje, gry językowe i piosenki., w pełni zgodnych z wymogami MEN. FunEnglish ułatwia naukę i praktyczne jej wykorzystanie przez zabawę, co zwiększa zaangażowanie uczniów. Zajęcia są prowadzone on- line. Dzieci doskonalą umiejętność praktycznego wykorzystania języka angielskiego w sytuacjach codziennych i najbliższego otoczenia, np. zakupy w sklepie, wizyta w zoo, gospodarstwo rolne, jedzenie picie, ubrania, własny pokój, dzień w  szkole. Przy okazji uczą się korzystać z internetowych słowników oraz tłumacza interaktywnego. Dodatkowym plusem jest możliwość korzystania z lekcji internetowych w domu, ponieważ każdy uczeń posiada indywidualne konto; nauczyciel może na bieżąco śledzić postępy ucznia w nauce. Widocznym efektem zaangażowania uczniów jest uzyskanie 3 miejsca w regionie i 52 miejsca w ogólnopolskim rankingu szkół, na 306 placówek w Polsce.     ZAJĘCIA  WYRÓWNAWCZE Z  MATEMATYKI   Dzięki uczęszczaniu na zajęcia wyrównawcze z matematyki uczniowie, pracując w małych grupach, maja możliwość utrwalenia zagadnień omawianych z całą klasą. Wykonują więcej przykładów, czują się pewniej pracując w grupie na tym samym poziomie umiejętności. Zadają więcej pytań, jeżeli nie potrafią wykonać zadania.     ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  Z  PRZYRODY   - ciekawa forma pracy dla uczniów, dzieci rozwijają swoje zainteresowania, a także uzupełniają braki tematyczne; -wspólna praca całej grupy, pomoc koleżeńska, duża aktywność na zajęciach, możliwość korzystania z  pomocy dydaktycznych, co przy dużej grupie nie jest możliwe; - kształtowanie postaw proekologicznych, ćwiczenia przygotowujące do sprawdzianu kompetencji, pomoc uczniom w przyswajaniu trudniejszych zagadnień programowych, utrwalenie i usystematyzowani zdobytych wiadomości przyrodniczych, indywidualne i grupowe opracowywanie nowych zagadnień, przygotowywanie i prezentacja referatów, schematów, praca z mapą i atlasem, wykorzystanie programów multimedialnych i zasobów Internetu (wykorzystanie pomocy naukowych zakupionych w ramach projektu m.in. mikroskop, deszczomierz, kompasy, puzzle, gry dydaktyczne, tablica multimedialna); - zwiększeniem motywacji do nauki; - poprawa asertywności; - poprawa relacji interpersonalnych uczniów; - zmniejszenie poczucia bezradności, - większe zaufanie we własne możliwości.     ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE  Z  JĘZYKA  ANGIELSKIEGOW uzyskiwanie  lepszych ocen z języka angielskiego przez uczniów mających trudności w nauce tego przedmiotu, wyrównanie braków w wiadomościach z języka angielskiego, sprawniejsza komunikacja w języku angielskim, zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego poprzez osiąganie sukcesów na zajęciach wyrównawczych, eliminowanie niepowodzeń z języka angielskiego i ich emocjonalnych konsekwencji oswojenie się z różnymi formami pracy: w grupach, parach, indywidualnie największą radość sprawia im metoda pracy poprzez reagowanie całym ciałem oraz bezpośrednia metoda komunikacyjna   ZAJĘCIA REWALIDACYJNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH   - mają charakter zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, -  przyzwyczajają  ucznia do pokonywania trudności, - wyrabiają  jego  gotowość do nauki, - usprawniają  manualnie, - wzbogacają  słownictwo i wiedzę o świecie, - doskonalą technikę czytania i pisania oraz ogólną sprawność rachunkową, -  kształtują  umiejętność samodzielnego tworzenia komunikatów językowych, -  niezbędnych w dalszej edukacji i w życiu.       ZAJĘCIA Z TERAPII PEDAGOGICZNEJ DLA DZIECI Z DYSGRAFIĄ, DYSLEKCJĄ, TRUDNOŚCI Z CZYTANIEM               W procesie terapii duże znaczenie miało zakupienie dla każdego dziecka serii zeszytów „ORTOGRAFFITI”, wydawnictwa OPERON, w których zadania zostały tak pomyślane, aby wzbogaciły wiedze i słownictwo uczniów, a treść została skorelowana z podstawa programową z zakresu języka polskiego oraz innych przedmiotów (matematyki, przyrody, historii, sztuki). Bazą i odniesieniem większości ćwiczeń jest TEKST. Czytanie ze zrozumieniem jest podstawowym warunkiem efektywnego uczenia się wszystkich przedmiotów, dlatego doskonalenie tej umiejętności zapobiegnie powstawaniu niepowodzeń szkolnych. Rezultatem systematycznej pracy będzie lepsze funkcjonowanie ucznia w szkole.       ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W MATEMATYCE (KLASY I-III)               Głównym celem zajęć było wyrównanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną ich trudności szkolnych, zachece3nie ich do zwiększenia wysiłku w uczeniu się matematyk, zniwelowanie przykrych doświadczeń związanych z porażkami ucznia na lekcjach matematyki. Na zajęciach korzystano z pomocy dydaktycznych, które zakupiono w ramach projektu. Wszystkie pomoce miały na celu urozmaicenie zajęć m.in. pussy matematyczne, zegary, wagi, liczydła, patyczki, twister matematyczny.           ZAJĘCIA DLA DZIECI UZDOLNIONYCH  W  ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH (KLASY I-III)               Zajęcia miały na celu uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umocnienie jego wiary we własne siły i umożliwienie mu osiągania sukcesu. Zajęcia wyrabiały w dzieciach pewna ciekawość, zwrócenia uwagi na coś, czego jeszcze same na tym poziomie nie dostrzegają, prowokowanie i zachęcanie do dalszego badania. Wdrożenie dzieci Dio czynnego uczestnictwa w pracy zespołu. Zajęcia uatrakcyjniały liczne pomoce dydaktyczne, które zakupiono w ramach projektu m.in. krzyżówki matematyczne, przyrządy meteorologiczne, lupy, mikroskopy, kolekcja skał i minerałów, globusy.   ZAJĘCIA Z TERAPII LOGOPEDYCZNEJ               Na zajęciach wykorzystano wiele pomocy logopedycznych(bańki mydlane, domino logopedyczne, piramida logopedyczna, gry logopedyczne: Dwie wieże, Kto prędzej?; głoski do zabawy, sylaby do zabawy, gry komputerowe, logo obrazki, Loguś, logopedyczne zabawy. Owe pomoce uatrakcyjniły zajęcia. Poprzez gry i zabawy uczniowie pobudzali procesy myślowe, koncentracje uwagi i zapamiętywania. Uczniowie na bieżąco korygowali wady wymowy i utrwalali prawidłowa wymowę. Usprawnili układ oddechowy i artykulacyjny oraz narządy mowy.     ZAJĘCIA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU               Uczniowie na zajęciach doskonalili sprawność manualną, orientację przestrzenną oraz koordynację wzrokowo – ruchową. Usprawniły analizator wzrokowy i słuchowy w zakresie analizy i syntezy, składania i wyodrębniania. Dzieci utrwaliły znajomość liter, doskonaliły umiejętność czytania i pisania wyrazów wielosylabowych. Powtórzyły zasady ortograficzne oraz rozpoznawanie i określanie części mowy. Aby osiągnąć powyższą umiejętność wykorzystano wiele pomocy dydaktycznych tj. pussy, Domino sylabowe, Głoski do zabawy, Sylaby do zabawy, Puzzle, gry dydaktyczne.       Opracowała: Iliada Kwaszyńska

więcej »

wieczornica 15.11.2012r

  Pamięć historii żyje w nas.   Podczas Wieczornicy Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości , która odbyła się 15 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej w Egiertowie, goście, pracownicy szkoły, rodzice oraz uczniowie uczcili 94 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Melancholijna atmosfera listopada sprzyja przemyśleniom i stworzyła niezapomniany nastrój podczas tego spotkania.   Organizatorami spotkania byli pracownicy placówki oraz uczniowie, którzy od dłuższego czasu przygotowywali się do tego wydarzenia. Na spotkanie przybyło sporo gości, m.in. przedstawiciele władz samorządowych, księża, rodzice oraz najstarsi mieszkańcy Egiertowa i sąsiadujących miejscowości. Wieczornica rozpoczęła się od spektaklu artystycznego, w którym młodzież przypomniała wszystkim wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości. Całość uświetnił śpiew pieśni patriotycznych, w który włączyli się wszyscy uczestnicy spotkania. Podczas poczęstunku nie zabrakło wspomnień gości, którym z wielkim zaciekawieniem przysłuchiwali się uczniowie. Uroczystość bardzo podobała się gościom, o czym świadczą słowa podziękowań za zaproszenie na tak wspaniałe wydarzenie oraz doceniono trud i zaangażowanie włożone w przygotowanie tej wieczornicy. Pomysłodawcy takiego sposobu uczczenia Święta Niepodległości w Szkole Podstawowej w Egiertowie dążyć będą do tego, by stało się ono tradycją szkoły i odbywało się corocznie.  

więcej »

Kto wpada w oko nie wpada pod koła

    „ ODBLASKI RATUJĄ ŻYCIE”     Dnia 31.10.2012r. w Szkole Podstawowej w Egiertowie przeprowadzono akcję pod hasłem „ Odblaski ratują życie”. Krótki montaż słowno - muzyczny uczniów klasy VI przygotowany przez Małgorzatę Hinca i Hannę Brylowską miał na celu uświadomienie jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Spotkanie zakończyło się apelem skierowanym do uczniów i nauczycieli którego misja było zwrócenie uwagi, aby odblaski nosiły nie tylko dzieci, ale dorośli zarówno w dzień jak i o zmierzchu, wszędzie gdzie się poruszają. Szybko zapadający zmrok i deszcz oraz spowodowana tym zmniejszona widoczność sprawia, że piesi, a szczególnie uczniowie są bardziej narażeni na potrącenie. Wszyscy uczniowie zostali zaopatrzeni w elementy odblaskowe oraz rozpropagowano ulotki informacyjne. Widząc spontaniczna reakcje uczniów należy się spodziewać dużej świadomości dotyczącej bezpieczeństwa na drogach naszych podopiecznych i ich bliskich. Tego typu akcje zdają się być potrzebne, a mali respondenci już dziś wiedzą ,że „ Kto wpada w oko nie wpada pod koła”.

więcej »

PLAN PROMOCJI SZKOŁY

  PLAN PROMOCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W EGIERTOWIE

            Podstawowym zadaniem promocji w szkole jest przekaz informacji i rozwój wiedzy na temat jakości pracy szkoły oraz stworzenie i umacnianie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

Cele ogólne promocji: Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej. Eksponowanie odrębności szkoły.

Cele szczegółowe: 1. Ukształtowanie systemu identyfikacji ze szkołą: - wypromowanie wśród młodzieży i nauczycieli znaków promocyjnych - rozpowszechnianie "gadżetów" szkolnych. 2. Rozwijanie promocji zewnętrznej szkoły: - utrwalanie pozytywnego obrazu szkoły w mediach i środowisku lokalnym. 3. Włączanie młodzieży do akcji promocyjnej poprzez udział w zawodach międzyszkolnych oraz konkursach.Położenie Egiertowa w regionie. Źrodło: Szwajcaria Kaszubska – mapa turystyczno - krajoznawcza, Wydawnictwo Kartograficzne Eko-Kapio, Zarys historyczny naszej szkoły. W 1880 roku oddano do użytku budynek szkolny, który istnieje do dziś. Wcześniej uczniowie z okolic Egiertowa chodzili do szkoły w Kameli. Pierwszym nauczycielem w szkole w Egiertowie był Niemiec, który wyjechał w 1920 roku. Nauka odbywała się w języku niemieckim. Od kwietnia 1929 roku w szkole zaczęto uczyć w języku polskim. Do szkoły uczęszczało wówczas 23 dzieci ewangelickich i 9 katolickich. Po zakończeniu II wojny światowej budynki szkoły były w opłakanym stanie. W tym czasie były bardzo złe warunku nauki dla dzieci i nauczycieli.   Pierwszy budynek Szkoły Podstawowej w Egiertowie   Następna siedziba szkoły     Dopiero w lipcu 1987 roku rozpoczęto remont kapitalny budynku szkolnego który trwał 3 lata. Długo oczekiwany moment otwarcia pięknej, nowej szkoły nastąpił dopiero 3 września 1990 roku. Od tego momentu powstały w szkole optymalne warunki do nauki dzieci. Obecnie problemem jest brak sali gimnastycznej. Tutejszej szkole podporządkowane były oddziały szkół w Hopowie, Kameli i Rybakach. W roku szkolnym 1999/2000 zostało powołane w tej szkole Gimnazjum Publiczne, którego dyrektorem została mgr Iliada Kwaszyńska. W roku 2002/2003 zgodnie z projektem Gminy Somonino przeniesiono gimnazjalistów do Gimnazjum Publicznego w Somoninie. W roku szkolnym 2012/2013 naukę pobiera 228 uczniów tj. 35 dzieci w oddziałach przedszkolnych, 108 uczniów w klasach I-III i 85 w klasach IV-VI. W szkole pracuje 23 nauczycieli i 6 pracowników obsługi.Świetlica czynna jest od 7.35 do godziny 16.00. Od wielu lat dużą popularnością cieszy się dziecięcy zespół folklorystyczny "MALI HOPOWIANIE" im. Jana Waśniewskiego, który powstał w roku 2004. Działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Somoninie i Szkole Podstawowej w Egiertowie, która jest jego siedzibą. Członkami zespołu są dzieci klas III - VI oraz gimnazjum. Zespół wykonuje tradycyjne tańce i pieśni kaszubskie. Występuje w strojach stylizowanych na wzorze stroju kaszubskiego z końca XIX wieku. Standardowy program, który ostatnio wykonuje nazywa się "Z kaszëbsczich stron". Do tej pory, poza występami w Polsce zespół zaprezentował się w takich krajach jak Dania, Słowacja i Rosja. W 2007r. otrzymał II nagrodę w Ogólnopolskich Spotkaniach Zespołów Tanecznych „Zatańcz z nami” w Częstochowie. W tym roku występował na Słowacji. Zespół otrzymał III miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych i Krajów Nadbałtyckich. Zespół uświetnia swoimi występami wiele okolicznościowych imprez i uroczystości na terenie gminy, powiatu. Zespół reprezentuje również gminę przy różnych okazjach, w tym roku m.in. na dożynkach w partnerskiej gminie Nowa Ruda. Kierownikiem zespołu jest nauczycielka naszej szkoły pani Katarzyna Patoka. Kierownikiem muzycznym Józef Stachnik, a choreografem Żywilla Okła.             W skład szkolnego systemu identyfikacji wchodzą: * logo szkoły wyróżniające ją spośród czterech szkół podstawowych w gminie,   * papier z nadrukiem firmowym, koperty i wizytówki, * identyfikatory na drzwiach sal lekcyjnych, pracowni, szatni, sekretariatu, gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego, wystrój zewnętrzny i wewnętrzny szkoły tożsamy z profilem nauczania, * tablice informacyjne znajdują się na korytarzach szkoły * strona internetowa : www.szkola-egiertowo.edupage.org * adres e-mail szkoły: spegiertowo@wp.pl * kronika szkoły, która jest wyjątkowym dokumentem przedstawiającym historię szkoły, bogata w materiały fotograficzne, wzbogacona o zapisy video. Szkolna promocja jest ściśle powiązana z kalendarzem szkolnym i przebiega na dwóch frontach: Promocja wewnętrzna Promocja zewnętrzna

Promocja wewnętrzna: 1. Gazeta szkolna Jest formą popularyzacji zadań, osiągnięć, ciekawych imprez i inicjatyw szkolnych. 2. Tablice informacyjne Informują rodziców o działalności szkoły. Na korytarzach rozmieszczone są różnego rodzaju prace uczniów, zdjęcia, prezentujące młodzież i nauczycieli w rozmaitych sytuacjach (zawody sportowe, interesujące formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, konkursy itp.), oczywiście z zadbaniem o ich aktualizację. 3. Kronika Szkoły Kronikę założono 1 sierpnia 1948 roku. Na bieżąco dokumentuje się wszystkie ważne wydarzenia z życia szkoły.   Promocja zewnętrzna: 1.Najczęściej stosowane formy promocji, które wychodzą poza strukturę wewnętrzną to przedmioty, na których umieszcza się logo i nazwę szkoły. W naszej szkole tradycją jest wręczanie pamiątkowych przedmiotów opatrzonych logo szkoły, np. kubki. 2.Organizowanie imprez dla środowiska lokalnego np. festyn integracyjny dla uczniów naszej szkoły i ich rodzin. Festyn integracyjny z osobami niepełnosprawnymi powiatu kartuskiego organizowany jest przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Szkołą Podstawową w Egiertowie. Odbywa się na boisku szkolnym w Egiertowie. Organizatorzy zapewniają ciekawe atrakcje, jak: konkurencje sprawnościowe, przejażdżki kucykami, wozami drabiniastymi, strażackim wozem bojowym, dmuchane zamki, oraz występy zespołów artystycznych. Dzieci darmowo korzystają z atrakcji zapewnionych przez organizatorów - uczestniczą w wielu zabawach i występują na scenie. Dzieci mogą zobaczyć występy zespołów artystycznych. Na koniec przewidziany jest poczęstunek.   http://kartuzy.naszemiasto.pl/tag/festyn-egiertowo.html W ramach pozalekcyjnej formy nauczania języka kaszubskiego w minionym roku szkolnym nasza szkoła zorganizowała szereg ciekawych imprez: - wycieczka (Piaśnica, Wejherowo, Gniewino, Dębki – morze), - wycieczka (Kartuzy, Chmielno, Sianowo, Strysza Buda, Jezioro Kamienne Mirachowo), - wyjazd do Mausza i akcja Poznajemy Kaszuby inaczej, - wycieczka (Będomin, Kościerzyna), - wyjazd do obserwatorium astronomicznego w Gdańsku zwiedzanie miasta wieczorem http://obserwatorium.gfo.pl/wycieczka-sp-z-egiertowa/ W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczący w zajęciach języka kaszubskiego brali udział w wycieczce do latarni morskiej w Gdańsku Nowym Porcie. Dzieci zwiedziły Westerplatte, obiekt nowego stadionu oraz Twierdzę Wisłoujście. Tam wzięli udział w festynie historycznym „ Wehikuł czasu ” 3.Udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, przedmiotowych zarówno lokalnych, jak i ogólnopolskich. Poniżej przedstawiamy przykładowe osiągnięcia naszych uczniów w roku szkolnym 2011/12 - I miejsce w Literackim Konkursie Wojewódzkim „Story Cubus” – piszemy opowiadania. - I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym „Jak zmienia się twoja miejscowość dzięki Unii Europejskiej”, - I miejsce i wyróżnienie w eliminacjach gminnych w Konkursie Recytatorskim Prozy Poezji Polskiej, - I miejsce na etapie gminnym Konkursu BRD, - III miejsce w eliminacjach gminnych w Konkursie Recytatorskim Prozy i Poezji Kaszubskiej, - III miejsce na etapie powiatowym konkursu plastycznego „Nie pal przy mnie, proszę” - wynik Sprawdzianu Klas Szóstych – powyżej średniej gminy, powiatu i województwa. Osiągnięcia sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Egiertowie w roku szkolnym 2011/2012: - I miejsce w eliminacjach gminnych piątki piłkarskie chłopców, - II miejsce w eliminacjach o tytuł Mistrza Gminy Somonino w Gimnastyce Chłopców, - II miejsce w eliminacjach gminnych mini piłki koszykowej chłopców, - III miejsce w eliminacjach gminnych mini piłki koszykowej dziewcząt, - II miejsce w eliminacjach gminnych mini piłki siatkowej chłopców, - I miejsce w eliminacjach o Puchar Wójta Gminy Somonino, 4. Innowacje pedagogiczne w naszej szkole. Celem innowacji pedagogicznej jest wykorzystanie uzdolnień plastycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych w klasach I-III - francuski plastycznie oraz innowacji pedagogicznej muzyczny francuski - wykorzystanie uzdolnień muzycznych uczniów w procesie kształtowania umiejętności językowych w klasach IV-VI. Zajęcia organizowane są wokół zagadnień kulturowych, ale zawierają także elementy gier i zabaw plastycznych i muzycznych. Przy okazji zdobywania wiadomości o Francji i krajach frankofonicznych uczniowie wzbogacają zasób słownictwa francuskiego, rozwijają umiejętność korzystania z informacji i wykorzystywania różnych źródeł w procesie zdobywania wiedzy (mapa, Internet, film, piosenka, pokaz itp.) oraz kształtują umiejętność pracy zespołowej. 5.Internet. Na bieżąco przekazujemy informacje dotyczące wydarzeń z życia szkoły lokalnym mediom. Ten nośnik trafia bowiem do młodych ludzi - potencjalnych odbiorców usług edukacyjnych oferowanych przez szkołę, a także ich rodziców. Stosunki ze środowiskiem to ciągłe przekazywanie informacji.Wykorzystujemy każdą okazję do zaprezentowania tego, co wypracowały pokolenia uczniów i nauczycieli i tego, co sami tworzymy. Pamiętajmy o tym, że współcześnie informacja jest najlepiej sprzedającym się towarem, a integracja wszystkich podmiotów społeczności szkolnej wielkim sukcesem wychowawczym. 6. Udział w pozyskiwaniu funduszy (lokalnych, krajowych, unijnych). Projekty realizowane w Szkole Podstawowej w Egiertowie to m. in. : - „ Kompetencje kluczowe drogą edukacyjnej przygody. Realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów i uczennic w Gminie Somonino” http://www.somonino.pl/1,286,Kompetencje-kluczowe-droga-edukacyjnej-przygody-Realizacja-zajec-dodatkowych-dla-uczniow-i-uczennic-w-Gminie-Somonino.html - „Szklanka mleka w szkole”,http://www.arr.gov.pl/ - „Warzywa i owoce w szkole”http://www.arr.gov.pl/ http://www.owocewszkole.org/index.php/dla-szkol - „Matematyka innego wymiaru”, http://www.matematykainnegowymiaru.pl/ - „Zachowaj trzeźwy umysł”, http://www.trzezwyumysl.pl/ - „Ratujmy i Uczymy Ratować” – WOŚP, http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac 7. Nasz Szkoła współpracuje z innymi instytucjami, takimi jak: Gimnazjum Publiczne w Somoninie Gminny Ośrodek Kultury w Somoninie Świetlica socjoterapeutyczna w Egiertowie Poradnia psychologiczno – pedagogiczna w Kartuzach, Kuratorium – delegatura w Kościerzynie Stowarzyszenie "Moja Wieś - Nasza Szkoła" Policja Straż pożarna Kościół parafialny w Hopowie  

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X