Gmina Somonino

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie A A A

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie

ul. Osiedlowa 17
83 - 314 Somonino

tel. fax (58)- 684-56-43
tel. fax (58)- 684-11-96

DYREKTOR: JOLANTA BOCIAŃSKAwww.zssomonino.pl

Szkoła Podstawowa w Somoninie http://sp.zssomonino.pl/

Oddziały gimnazjalne przy Szkole Podstawowej w Somoninie http://gim.zssomonino.pl/

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Zdrowy dzień w szkole  5 listopada to DZIEŃ JABŁKOWY. Przygotowali go uczniowie klas V-tych dzięki ogromnemu wsparciu i pomocy rodziców.
W szkolnym straganie można było skosztować jabłkowych smakołyków, a wiedzę na temat wartości jabłek dla naszego zdrowia poszerzyć poprzez informacje na plakatach oraz poprzez krótkie pogadanki, które przeprowadzali piątoklasiści w poszczególnych klasach.  

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  Spotkanie z wolontariuszem  W dniu 5 listopada gościliśmy w Naszej szkole Panią Beatą Kowalewską. Pani Beata jest wolontariuszem i ubrała udział w realizacji Projektu „Medyczne i edukacyjne wsparcie dla przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce”.
W spotkaniu z Panią Beatą wzięli udział uczniowie klas V i VI. W ramach spotkania dowiedzieliśmy się mnóstwo interesujących rzeczy nie tylko na temat Jamajki ale też na temat misji na Jamajce- codziennej pracy polskich lekarzy w klinice. Obejrzeliśmy materiał filmowy autorstwa Patrycji Satora udostępniony przez ambasadę wenezuelską.
Wkrótce w Naszej szkole- TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ- kolejna nowa inicjatywa, którą podejmujemy w ramach Projektu „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Pogadanka  22.10.2012r. odbyły się pogadanki dla uczniów klas pierwszych, na których to panie w ciekawy sposób zachęcały dzieci do spożywania ryb w ich codziennej diecie. Organizatorem pogadanki było Stowarzyszenie „Szkoła w Borczu spełnia marzenia”, w ramach kampanii promującej obszary zależne od rybactwa. Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursie wiedzy o rybach organizowany przez Stowarzyszenie.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Europejska Odznaka Jakości Nasza szkoła otrzymała Europejską Odznakę Jakości eTwinning za realizację projektu "The water around us". Oznacza to, że nasza praca, praca naszych uczniów i naszej szkoły, została oceniona jako reprezentująca najwyższy europejski poziom. Dziękujemy wszystkim za współpracę i wsparcie.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Edukacja globalna w szkole  Z kim najlepiej porozmawiać na temat granic państwa, ich ochrony,  zjawiska migracji i różnych interesujących rzeczy ? Oczywiście, że z tatą Marty.
 Klasa III a wraz z wychowawcą panią Ewa Srock miała zaszczyt gościć  Starszego Chorążego pana Marcina Orzechowskiego. Starszy Chorąży wcale nie był stary i  opowiedział nam o pracy straży granicznej. Cierpliwie udzielał odpowiedzi na postawione przez dzieci pytania, nawet zgodził się, aby dać nam autograf – kolejka dzieci była bardzo długa. Teraz lepiej rozumiemy pojęcie migracji i już wiemy jak Straż Graniczna chroni nasze terytorium, zwłaszcza morskie. Chętnie przymierzaliśmy czapkę . Mundur i guziki podobały się nam. Dzięki tacie Marty możemy spać bezpiecznie! Jesteśmy wdzięczni, za poświecony nam czas.  No cóż – któż to wie? Być może kiedyś ktoś z naszej klasy będzie funkcjonariuszem Straży Granicznej?

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Pasowanie na uczniów 2012/2013  16 października 2012 r. do szkolnej społeczności dołączyło 34. nowych uczniów. W uroczystym pasowaniu na ucznia Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Somoninie wzięli udział: uczniowie klas IA i IB, wychowawcy: pani Ewa Hildebrandt i pani Barbara Rychert, pani dyrektor Zespołu Szkół w Somoninie Jolanta Bociańska, pani dyrektor miejscowego banku Lucyna Szymańska oraz zgromadzeni Rodzice.
Uroczystość rozpoczęła się ślubowaniem uczniów klas pierwszych. Pomimo „złośliwości" Złej Wróżki, wędrując przez cztery krainy: muzyki, pracowitości, grzeczności i mądrości,  pierwszakom udało się pokonać złe zaklęcie i szczęśliwie zakończyć uroczystość.
Prezentom oraz upominkom nie było końca, a cała akademia została zakończona słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  Dzień Edukacji Narodowej Dnia 15.10.2012r. odbyła się w naszej szkole uroczysta Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klas VI wraz z chórem szkolnym pod kierunkiem Pani Danuty Łatka, Pani Marty Szadłowskiej oraz Pana Waldemara Rychert przedstawili program artystyczny. Uczniowie swoim występem wzbudzili uśmiech na twarzy wszystkich pracowników szkoły. Ich słowa bez wapienia wyraziły podziękowania i podkreślały, jakże wielką wagę dostrzegają w funkcjach pełnionych zarówno przez nauczycieli, jak i pracowników administracji i obsługi. Na koniec głos zabrała pani dyrektor Jolanta Bociańska by podziękować uczniom i nauczycielom za przygotowany występ oraz by złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Słodką niespodziankę w postaci ciast i kawy przygotowała Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowskim. Dziękujemy

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Światowy Dzień Uśmiechu Światowy Dzień Uśmiechu – Apel Samorządu Uczniowskiego!
Z okazji Światowego Dnia Uśmiechu każdy z uczniów naszej szkoły otrzymał do wykonania bardzo ważne zadanie!
Wywołaj uśmiech na twarzy jednej osoby!'
5 października! Tak :) Światowy Dzień Uśmiechu jest właśnie dzisiaj. Wszyscy ubraliśmy się na żółto.
Grzechem jest się nie uśmiechać nawet do tych, którzy nie są dla nas zbyt mili!
Zmieńmy świat i uczyńmy trochę bardziej pozytywnym.
Nig­dy nie przes­ta­waj się uśmie­chać, na­wet jeśli jes­teś smut­ny, po­nieważ nig­dy nie wiesz, kto może się za­kochać w twoim uśmiechu.
Uśmiech jest naj­praw­dziw­szym, kiedy jed­nocześnie uśmie­chają się oczy.
Wszys­cy uśmie­chają się w tym sa­mym języ­ku. Tyl­ko uśmiech jest jed­na­kowy na całym świecie. Możesz się uśmie­chnąć po an­giel­sku, a będzie to znaczyło dokład­nie to sa­mo w Tajlandii.
Up­rzej­me spoj­rze­nie i uśmiech znaczą często więcej, niż uda­na rozmowa.
Uśmiech jest jak słońce, które spędza chłód z ludzkiej twarzy.
Bo­gac­twem człowieka są: uśmiech, przy­jaz­ny gest, po­god­ne słowo.
Pamiętajcie! Uśmiech nic nie kosztuje i jest lekarstwem, które każdy może sobie sam zapisać.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Wybory do Samorządu Uczniowskiego  W dniu 01. 10. 2012 w naszej szkole odbyły się wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Wyniki tych wyborów prezentują się następująco: 1. Aleksandra Bistron - Przewodnicząca Zarządu Samorzadu Uczniowskiego 2. Pola Rzepczyńska – Zastępca Przewodniczącej SU 3. Jan Czapiewski -Skarbnik 4. Agnieszka Węsiora – Sekretarz 5. Bartosz Synakowski – Członek 6. Alicja Rychert – Członek

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Szkolenie "Ocenianie kształtujące"  W dniu 28 września na zaproszenie pani dyrektor Jolanty Bociańskiej przyjechała do naszej placówki pani A. Jędrzejczak z Ośrodka Szkoleniowego POSTERUS w Tczewie.
Prowadząca przypomniała na czym polega Ocenianiu kształtujące, m.in.: oceny koleżeńskiej, samooceny, informacji zwrotnej i przede wszystkim stosowania NACOBEZU, czyli na co będziemy wracać uwagę w poszczególnych działaniach na zajęciach w pracy z uczniami.
Większość nauczycieli stosuje już w swojej pracy tę metodę.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Wyjazd do Warszawy  Wyprawa do Warszawy 40 uczniów z klas szóstych i jednej piątej, pod opieką nauczycieli Ewy Jagodzińskiej, Danuty Wiczling, Danuty Łatka i Waldemara Rychert, odbyła się 25 września. Żeby nie spóźnić się na odjazd autobusu trzeba było wstać ok. godz. 3.30, co dla nikogo nie było zbyt przyjemne. Jednak to co zobaczyliśmy i czego doświadczyliśmy w naszej stolicy ten trud zrekompensowało. Największą atrakcją był oczywiście pobyt i możliwość spróbowania wielu nietypowych i zaskakujących doświadczeń w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie mogli m.in. „schować się” w wielkiej bańce mydlanej, pojeździć poduszkowcem, zbudować wieżę z klocków przy pomocy robota, zobaczyć co kryje się we wnętrzu ręki i całe mnóstwo innych naukowych atrakcji. Oprócz wizyty w Centrum mieli okazję przyjrzeć się z bliska Pałacowi Kultury, zobaczyć na własne oczy stadion narodowy, budynek sejmu, Zamek Królewski, Kolumnę Zygmunta, pomnik Nike, Grób Nieznanego Żołnierza i wiele innych obiektów. Wiele emocji wzbudziła wizyta w Łazienkach Królewskich, gdzie mogli podejść bardzo blisko do wiewiórki czy pawia. Powrót do domu był bardzo późny, bo ok. 0.30 następnego dnia, jednak nikt nie narzekał, wszyscy byli zmęczeni ale zadowoleni i bogatsi o nowe doświadczenia.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Święto Pieczonego Ziemniaka  25.09.2012r.- Święto Pieczonego Ziemniaka- "Świãto bùlwë"
Po raz kolejny uczniowie w ramach realizacji 3-ciej godziny języka kaszubskiego bawili się przy ognisku przy Leśniczówce razem z Rodzicami, rodzeństwem i uczniami w Litwy, którzy gościli w naszej szkole.
Pieczono kiełbaski i ziemniaki. Uczestniczono w licznych konkursach i grach m.in.: rzut ziemniakiem na odległość i do celu.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, iż świetnie się bawili i z wielką niecierpliwością czekają na kolejne zabawy, w trakcie których można doskonalić język kaszubski i wzbogacać słownictwo.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Spotkanie polsko-litewskie  W dniach 24- 27 września odwiedzili nas uczniowie i nauczyciele z Litwy. Szkoła z Kowna już drugi rok pracuje wspólnie z nami nad projektem "Woda wokół nas". Podczas pobytu  w naszych domach mieliśmy okazję się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. Wspólnie też odkrywaliśmy piękno Ziemi Kaszubskiej i tradycje morskie Gdańska. Uczestniczyliśmy w lekcjach języka angielskiego i zajęciach rekreacyjnych. Z utęsknieniem czekamy na następne spotkanie za kilka miesięcy.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Spotkanie z rodzicami Dnia 18 września 2012r. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami. Pani Anetta Rozwadowska przedstawiła rodzicom założenia Szkolnego Programu Wychowawczego- "Jestem życzliwy", a pani Katarzyna Mielewczyk Szkolnego Programy Profilaktycznego "Zdrowo, bezpiecznie, wesoło". Następnie pani Barbara Rychert omówiła krótko cele pracy w ramach szkolnego programu SUS. Pani Danuta Łatka przedstawiła kryteria i sposoby oceniania zachowania uczniów. Po tych prezentacjach w poszczególnych klasach dokonany wyboru Rad Oddziałowych. Ich przedstawiciele wybrali następnie spośród siebie nową Radę Rodziców.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

IX Światowy Zjazd Sybiraków  17.09.2012r. grupa uczniów naszej szkoły wraz z opiekunami: Ewą Hildebrandt i Martą Szadłowską brała udział w IX Światowym Zjeździe Sybiraków, który odbył się w Szymbarku na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu.
Wśród licznych gości byli przedstawiciele organizacji kombatanckich, Rodzin Katyńskich, przedstawiciele władz państwowych, kościelnych a także Lech Wałęsa z małżonką.
W kaplicy św. Rafa Kalinowskiego odprawiona została okolicznościowa Msza św., po której odbył się Apel Poległych.
W pobliskim amfiteatrze przygotowano część artystyczną poświęconą m.in. traumie Sybiraków. Wręczono również odznaki Sybiraków oraz "Bursztynowe Drzewo".
Niejednemu ze starszych gości trudno było ukryć wzruszenie.
Całej uroczystości towarzyszyły wystawy sprzętu militarnego, prezentacja filmów, książek i prac malarskich związane z tematyką Sybiru.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

"Kaszubskie Bajanie"  Uczniowie uczący się języka kaszubskiego dnia 16.09.2012r. brali udział w „Kaszubskim Bajaniu” w Kościerzynie.
Mieli okazję spotkać się z bohaterami kaszubskich bajek, wziąć udział w licznych konkursach, grach i zabawach (Alicja Rychert zajęła I miejsce w konkursie plastycznym). Wielkim zainteresowaniem cieszyły się stoiska twórców, rzemieślników i wydawców. Uczniowie podziwiali też liczne występy zespołów dziecięcych, a przy okazji mogli spróbować kaszubskiej kuchni.
Pogoda dopisała, humory również, zatem każdy wrócił zadowolony i szczęśliwy z mile spędzonego południa.
Organizatorami wyjazdu były nauczycielki języka kaszubskiego: Ewa Hildebrandt oraz Marta Szadłowska.

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Szkolenie "Globalizacja, a edukacja globalna w szkole" W dniu 12.09.2012r. w naszej szkole odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej w ramach WDN na temat "Globalizacja, a edukacja globalna w szkole", które przeprowadziła pani Anetta Rozwadowska.
Prowadząca przedstawiła cel projektu, obszary, których dotyczy projekt oraz sposoby realizacji.
Nauczciele chętnie zgłosili swój udział i zapisali się na kolejne spotkanie. Szkolenia będa odbywały się w ramach czterech modułów. Zadania dotyczyć będa współzależności lokalnej, postaw i wartości Edukacji Globalnej, wiadomości dotyczących krajów Południa oraz zasobów naturalnych.
Projekt zakończy się pod koniec listopada 2012r.
Szkoła ma szansę zdobyć tytuł "Szkoły Globalnej 2012".

więcej »

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013  Dnia 03.09.2012r. uroczyście rozpoczęliśmy w naszej szkole kolejny rok szkolny. Wszystkim uczniom i pracownikom życzymy wielu sukcesów, sił oraz nigdy nie ginącego z twarzy uśmiechu.

więcej »

Dane podstawowe


ZESPÓŁ SZKÓŁ W SOMONINIE:

- SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
ul. Wolności 42
83-314 Somonino
e-mail: spsomonino@op.pl
strona internetowa  http://www.spsomonino.edu.pl

- GIMNAZJUM PUBLICZNE IM. JANA PAWŁA II
ul. Osiedlowa 17
83-314 Somonino
strona internetowa: www.gimsomonino.neostrada.pl
e-mail:gim.somonino@neostrada.pl

Dyrektor:  JOLANTA BOCIAŃSKA

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X