Gmina Somonino

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej A A A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie
ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino

Świadczenia Rodzinne tel. (58)681-25-31
Fundusz Alimentacyjny tel. (58)743-23-73

Pomoc Społeczna tel. fax. (58)684-13-26

 e-mail gops@somonino.pl, strona: www.gops.somonino.pl,
BIP: http://bip.gops.somonino.pl,


Godziny Pracy
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 7:30-15:30 
Środa 7:30 - 16:30 
Piątek 7:30 - 14:30

Każdy piątek od godz. 11.00 do godz. 14:30
Ośrodek będzie zamkniety z powodu pracy administracyjnej
 

Kierownik

Agnieszka Ulaczyk 58/743-23-77

Pracownicy Socjalni
Barbara Piwka 58/743-23-74
Barbara Kolka 58/743-23 -70  
Katarzyna Kitowska 58/743-23-75 
Grzegorz Miotk 58/743-23-78

Administracja/Sekretariat  58/743-23-76

Dział Świadczeń Rodzinnych
Wioletta Arendt 58/743-23-73
Ewelina Dobkowska oraz Anna Woźniak 58/743-23-72

12 czerwca 2018 r.

INFORMACJA !!!   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Somoninie uprzejmie informuje,  że w dniu 12 czerwca 2018 r. (środa) Ośrodek będzie zamknięty   Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu „ Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ” – Podprogram 2018,   żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach:   12.04.2019 r. (piątek) od godziny 9.00 – 14.00 13.04.2019 r. (sobota) od godziny 9.00 – 14.00 15.04.2019 r. (poniedziałek) od godziny 9.00 – 13.00 

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu „ Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ” – Podprogram 2018,   żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach: 12.03.2019 r. (wtorek) od godziny 9.00 – 13.00 13.03.2019 r. (środa) od godziny 9.00 – 13.00 14.03.2019 r. (czwartek) od godziny 9.00 – 13.00 

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu „ Pomoc Żywnościowa 2014-2020 ” – Podprogram 2018,   żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach: 28.01.2019 r. (poniedziałek) od godziny 9.00 – 14.00 29.01.2019 r. (wtorek) od godziny 9.00 – 14.00 30.01.2019 r. (środa) od godziny 9.00 – 14.00 

więcej »

Informacja dot. nowych wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie niniejszym informuje,iż od dnia 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2018   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że do chwili obecnej nie dotarła dostawa żywności z Polskiego Czerwonego Krzyża.   Z informacji uzyskanych w dniu 13.12.2018 r. od PCK wynika, że dostawa żywności nastąpi nie wcześniej niż w miesiącu styczniu 2019 roku.   O terminie dostawy żywności będziemy informować na naszej stronie internetowej. 


Wersja PDF.

więcej »

Informacja dot. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

INFORMACJA !!!   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie informuje, iż od dnia 03.09.2018 r.  przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy w ramach   „POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”     Do wniosku należy dołączyć wszystkich członków rodziny zaświadczenia (netto) o dochodach za m-ąc sierpień br. oraz wszelkie poniesione wydatki.

więcej »

Informacja dot. okresu zasiłkowego 2018/2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie informuje, iż wypełnione wnioski w formie papierowej o świadczenia rodzinne i 500+ na nowy okres zasiłkowy 2018/ 2019 można składać od 01 sierpnia 2018 r. na I piętro pok. 10, 11 w budynku Urzędu Gminy Somonino.

więcej »

Informacja Świadczenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie informuje, iż wypełnione wnioski w formie papierowej można składać od 01 sierpnia 2018 r. na I piętro pok. 10, 11 w budynku Urzędu Gminy Somonino. Natomiast elektronicznie wniosku można składać już od 01 lipca  br.   ŚWIADCZENIE "DOBRY START" (300+)

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że  w miesiącu lipcu 2018 r. w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" żywność  wydawana będzie jedynie dla dzieci, które nie ukończyły 15 roku życia.   Zapraszamy do Ochotniczej Straży Pożarnej w Egiertowie w dniach:   05.07.2018 r. (czwartek) od godziny 9.00-13.00 06.07.2018 r. (piątek) od godziny 9.00-13.00 09.07.2018 r. (poniedziałek) od godziny 9.00-13.00

więcej »

Informacja

INFORMACJA !!!   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Somoninie uprzejmie informuje,  że w dniu 06 czerwca 2018 r. (środa) Ośrodek będzie zamknięty   Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017  W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach:     11.06.2018 r. (poniedziałek) od godziny 9.00-13.00 12.06.2018 r. (wtorek) od godziny 9.00-13.00 13.06.2018 r. (środa) od godziny 9.00-13.00

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017  W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach:     23.05.2018 r. (środa) od godziny 10.00-14.00 24.05.2018 r. (czwartek) od godziny 9.00-13.00 25.05.2018 r. (piątek) od godziny 9.00-13.00

więcej »

Informacja dot. stypendium SPES

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - MARZEC 2018

INFORMACJA !!!  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017  W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej) w dniach:     14.03.2018 r. (środa) od godziny 9.00-13.00 15.03.2018 r. (czwartek) od godziny 9.00-13.00 16.03.2018 r. (piątek) od godziny 8.00-12.00

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - LUTY 2018

INFORMACJA !!! Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017  W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!! Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017  W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Egiertowie (budynek Ochotniczej Straży Pożarnej)

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Starkowej Hucie (budynek starej Szkoły) w dniach:     19.12.2017 (wtorek) od godziny 9.00-13.00 20.12.2017 (środa) od godziny 9.00-13.00       21.12.2017 (czwartek) od godziny 9.00-13.00

więcej »

Zostań Świętym Mikołajem.

Od jutra zaczyna się szósta edycja lokalnej zbiórki żywności pn. „Odrobinę pod choinę” orgaznizowana przez Komitet Społeczny, który został utworzony przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Somoninie.

więcej »

Informacja dot. wypłat zasiłków w m-cu grudniu br

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie niniejszym informuje, iż w miesiącu grudniu 2017 r. wypłata  świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczychi Świadczeń Pomocy Społecznej odbędzie się dnia 15.12.2017 r.

więcej »

Pomoc Żywnościowa 2014-2020

INFORMACJA !!!   Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2017   W imieniu Stowarzyszenia Trzech Wsi ''Kaszubski  Zakątek'' informujemy, że w ramach programu ''Pomoc Żywnościowa 2014-2020" – Podprogram 2017, żywność będzie wydawana w Starkowej Hucie (budynek starej Szkoły) w dniach:   13.11.2017 (poniedziałek) od godziny 9.00-13.00 14.11.2017 (wtorek) od godziny 9.00-13.00 15.11.2017 (środa) od godziny 9.00-13.00

więcej »

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Somoninie wraz z komórką Świadczeń Rodzinnych będzie zamknięty w dniach 21.11.2017 r.  - 23.11.2017 r. z powodu szkolenia wszystkich pracowników.

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X