Gmina Somonino

Budownictwo - planowanie przestrzenne

Warunki zabudowy

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy jednak wiąć pod uwage, że otrzymanie decyzji obwarowane jest pewnymi wymogami, przede wszystkim wydanie decyzji nie może stać w sprzeczności z innymi przepisami

więcej »

Przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE     Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr VI/39/2019 z dnia 19 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2, 3 oraz w związku z art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.     Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino w terminie do dnia 6.05.2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: a.plichta@somonino.pl bez konieczności opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym.   Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Somonino. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   Wójt Gminy Somonino
  OGŁOSZENIE     Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr VI/38/2019 z dnia 19 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.   Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2, 3 oraz w związku z art. 29 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego.     Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać wnioski do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino w terminie do dnia 6.05.2019 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na adres: a.plichta@somonino.pl bez konieczności opatrywania wniosku bezpiecznym podpisem elektronicznym.   Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Somonino. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   Wójt Gminy Somonino      

więcej »

Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hopowo

OGŁOSZENIE Wójt Gminy w Somoninie informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. Wojewoda Pomorski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo uchwalonego przez Radę Gminy w Somoninie uchwałą nr IV/26/19 w dniu 13 lutego 2019 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Somonino. Ponadto informuje się, że wszelkie uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Somonino jak i Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somonino opublikowane są stronie internetowej : http://portal.gison.pl/somonino/

więcej »

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Ostrzyce - Koszowatka i Południe

Wójt Gminy Somonino w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - "Południe" informuje, że w terminie do 31 maja 2018 r. przyjmowane są wnioski do podjętych uchwał.

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X