Gmina Somonino

Budownictwo - planowanie przestrzenne

Warunki zabudowy

W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy należy spełnić szereg warunków określonych w art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, należy jednak wiąć pod uwage, że otrzymanie decyzji obwarowane jest pewnymi wymogami, przede wszystkim wydanie decyzji nie może stać w sprzeczności z innymi przepisami

więcej »

Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce – „Centrum” i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Somonino, dn. 1 października  2019 r.     OGŁOSZENIE     Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce – „Centrum” i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr X/89/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce- „Centrum”. Na podstawie art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać  na piśmie w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314  Somonino w terminie do dnia 31.10.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.   Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski     Wniosek

więcej »

Ogłoszenie Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Somonino, dn. 1 października  2019 r.     OGŁOSZENIE     Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr XI/104/2019  z dnia 18 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rybaki. Na podstawie art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać  na piśmie w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314  Somonino w terminie do dnia 31.10.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski   Wniosek

więcej »

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Somonino, dn. 1 października 2019 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr XI/103/2019 z dnia 18 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Rąty. Na podstawie art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino w terminie do dnia 31.10.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski   Wniosek

więcej »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta – rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Somonino, dn. 1 października 2019 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta – rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr XI/105/2019 z dnia 18 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta – rejon ul. Przedsiębiorców. Na podstawie art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino w terminie do dnia 31.10.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski   Wniosek

więcej »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta – rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Somonino, dn. 1 października  2019 r.     OGŁOSZENIE     Wójta Gminy Somonino o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta – rejon ul. Przedsiębiorców i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Somonino uchwały Nr XI/105/2019  z dnia 18 września 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Starkowa Huta – rejon ul. Przedsiębiorców. Na podstawie art. 46 pkt 1, art. 54 ust.2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz.1235, z późn. zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać  na piśmie w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314  Somonino w terminie do dnia 31.10.2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.    Wniosek  

więcej »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Somonino, 1.10.2019 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz Uchwały nr XIX/165/17 z dnia 29 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) dotyczącym przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8.10.2019 r. do 30.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino, pokój nr 16, w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w w/w projekcie zmiany Studium odbędzie się w dniu 10.10.2019 r. w budynku Urzędu Gminy w Somoninie  ul. Ceynowy 21 o godzinie 18:00. Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Somonino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.11.2019 r. Stosownie do art. 39 i 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi mogą być wnoszone: 1)  w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino 2)  ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino 3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: a.plichta@somonino.pl   Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski  

więcej »

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP fragmentu wsi Somonino

Somonino, dnia 1.10.2019 r. OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SOMONINO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 poz. 1073 ze zm.), zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) realizując uchwałę Nr VI/39/2019 Rady Gminy Somonino z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Somonino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w dniach od  8 października 2019 r. do 30 października 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21, pokój nr 16, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9.10.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy Somonino o godz.16.00. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego czy w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Somonino z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2019 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: a.plichta@somonino.pl. Jako wniesione na piśmie uwagi do projektu planu miejscowego uznaje się także uwagi wniesione w za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone także za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) poprzez skrzynkę podawczą na adres e-mail: a.plichta@somonino.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Somonino. Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.   Wójt Gminy Somonino Marian Kowalewski    

więcej »

Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Hopowo

OGŁOSZENIE Wójt Gminy w Somoninie informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. Wojewoda Pomorski opublikował w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego uchwałę o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Hopowo uchwalonego przez Radę Gminy w Somoninie uchwałą nr IV/26/19 w dniu 13 lutego 2019 r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowy Województwa Pomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Somonino. Ponadto informuje się, że wszelkie uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie Gminy Somonino jak i Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Somonino opublikowane są stronie internetowej : http://portal.gison.pl/somonino/

więcej »

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Ostrzyce - Koszowatka i Południe

Wójt Gminy Somonino w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - "Południe" informuje, że w terminie do 31 maja 2018 r. przyjmowane są wnioski do podjętych uchwał.

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X