Gmina Somonino

Ochrona środowiska

Ogłoszenie

Somonino, dnia 20.09.2019 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Somonino   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla gminy Somonino (obręby: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta)  dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.   Działając na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity)   zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni w dniach od 20 września 2019 r. do 19 listopada 2019 r. włącznie projektu uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie dla gminy Somonino obręby ewidencyjne: Goręczyno, Kaplica, Ostrzyce, Piotrowo, Ramleje, Rąty, Rybaki, Sławki, Starkowa Huta.   Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Somonino ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino (pokój nr 16, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek-wtorek 7.30-15.30, środa 7.30-16.30, czwartek-dzień pracy wewnętrznej, piątek 7.30-14.30). Na podstawie art. 21 ust 5 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity) w terminie do 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu to jest od 20 września 2019 r. do 19 października 2019 r. włącznie, zainteresowani właściciele lasu mogą składać zastrzeżenia i wnioski do wyżej wymienionego projektu planu. Informujemy również, że w dniu 18 października 2019 r. w godzinach 900 - 1500 przedstawiciele wykonawcy projektu planu pełnić będą dyżur w tutejszym Urzędzie Gminy i udzielać wyjaśnień w sprawie projektu planu.   Starosta kartuski wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków. Jednocześnie nadmieniam, że zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U. 2018 poz. 2129 tekst jednolity) uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą do naliczenia podatku leśnego.  

więcej »

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

„Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie w ramach kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powstał pięcioodcinkowy film edukacyjny dla rolników i doradców rolnych pt. ,,Zamykanie obiegu biogenów w gospodarstwie rolnym”. W pierwszej jego części poruszana jest tematyka wagi wody w gospodarstwie rolnym i środowisku naturalnym. Omówione są źródła biogenów dostających się do zbiorników wodnych, czynniki wpływające na spływ związków biogennych, proces eutrofizacji wód oraz jego skutków dla ludzi. Przybliżone zostają także, zagadnienia Programu Azotanowego oraz Ustawy Prawo Wodne. https://youtu.be/5OFcghqE0tI Druga część dotyczy zagadnień związanych z produkcją zwierzęcą. Omówione zostają obecne trendy w hodowli zwierząt oraz zagrożenia środowiskowe płynące z przemysłowej produkcji zwierzęcej. Przekazywane są informacje jak odpowiednie produkować nawozy naturalne, jak gospodarować ich nadwyżką oraz jak wyliczyć ilość nawozów produkowanych w gospodarstwie. https://youtu.be/bhu7sGNWaZY Trzecia część jest poświęcona głównie stosowaniu nawozów w taki sposób by ograniczyć ich wymywanie, odpowiedniemu składowaniu nawozów naturalnych. Pokazane w sposób wizualny jest także w jaki sposób wyliczyć minimalne wielkości urządzeń do przechowywania nawozów. https://youtu.be/CorEZpt8-_w W kolejnej części wskazane są strumienie strat biogenów z pól, metody określania bilansu azotu, obowiązki rolnika wynikające z Programu Azotanowego oraz sposoby planowania nawożenia. Pokazane jest jak wykonać plan nawożenia i badania zasobności gleby. https://www.youtube.com/watch?v=-W2Cg5dOqSo W ostatniej części filmu pokazane są metody racjonalnego gospodarowania oraz przykłady dobrych praktyk rolnych. Pokazane są one na przykładach gospodarstw gdzie się je stosuje. https://youtu.be/giJZ0tYezBM Więcej in formacji na temat kampanii edukacyjnej współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: http://fdpa.org.pl/azot  

więcej »

Zakaz dokarmiania dzików

UWAGA !

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kartuzach przypomina, że na terenie całego kraju obowiązuje zakaz dokarmiania dzików!!!
( Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w 2019 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej "Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie„) Złamanie zakazu, zgodnie z art. 85aa ust. 1 pkt 13a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, podlega karze pieniężnej.               Grzegorz Kleps Powiatowy Lekarz Weterynarii           w  Kartuzach     

więcej »

Dofinansowanie na

Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska - wnioski można składać od 2 maja do 12 czerwca.         Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nowy rodzaj pomocy, finansowany z budżetu PROW na lata 2014-2020. Jest to wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 maja do 12 czerwca 2019 r. Pomocą objęte są lasy prywatne w wieku 11-60 lat – o powierzchni od 0,1 ha do 20 ha – stanowiące własność wnioskodawcy, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW i dla których opracowany jest Uproszczony Plan Urządzenia Lasu lub dla których zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Wysokość dofinansowania zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra pomoc wynosi 8 137 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 9 249 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Wsparcie przewidziane na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu przez dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach na gruntach w warunkach korzystnych to 12 538 zł/ha, natomiast w przypadku gruntów o nachyleniu terenu powyżej 12° – 14 213 zł/ha. Na inwestycje w zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu właściciele lasu mogą otrzymać 4 610 zł/ha na gruntach w warunkach korzystnych oraz 5 210 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Z kolei w przypadku zakładania remizy dofinansowanie wynosi 848 zł, bez względu na powierzchnię realizacji inwestycji i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie późne to 764 zł/ha – w przypadku realizacji inwestycji na gruntach w warunkach korzystnych, a 917 zł/ha na gruntach o nachyleniu terenu powyżej 12°. Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, lub dolesiania luk, lub założenia remizy wynosi: 424 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek repelentami; 1 488 zł/ha na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz 8,82 zł/mb na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 m. Szczegóły na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-wsparcie-na-inwestycje-zwiekszajace-odpornosc-ekosystemow-lesnych-i-ich-wartosc-dla.html

więcej »

SZCZEPIENIE PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

  Przychodnia Weterynaryjna „Słoneczna” S.C. w Kartuzach, ul. Słoneczna 1, informuje, że w dniu 11.05.2019r. (sobota) w godz. 8:30 – 13.10  w miejscowości Somonino odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie.   W związku z powyższym prosimy o poinformowanie właścicieli psów w w/w, iż:   Szczepienie psów jest obowiązkowe Szczepieniu podlegają wszystkie psy po ukończeniu 3 miesiąca życia Koszt szczepienia wynosi 30zł.     11 MAJA 2019 SOBOTA   SOMONINO                   8.30 – 9.00                        P. B. LESZKOWSKI           SOMONINO                   9.15 – 9.50                          P. W. FLISYKOWSKI   SOMONINO                   10.00 – 10.30                     P.F. SPLIT   SOMONINO                   10.40 – 11.10                     P. H.SKIERKA   SOMONINO                    11.10 – 11.50                     P. R.CZENSTKOWSKI   SOMONINO                    12.00 – 13. 10                    REMIZA  

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X