Gmina Somonino

Informator mieszkańca

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SOMONINO

Odnosząc się do zaistniałej sytuacji związanej z problemami technicznymi, które uniemożliwiły  przeprowadzenie darmowych badań mammograficznych w dniach 17 i 18 maja w miejscowości Egiertowo oraz upowszechnianych nieprawdziwych informacji z tym związanymi, Wójt Gminy pragnie przekazać informację o przebiegu organizacji darmowych badań mammograficznych w miejscowości Egiertowo.

więcej »

Nadanie nazw ulic w Egiertowie

Wójt Gminy Somonino informuje, że w dniu 12 maja 2018 r. weszła w życie uchwała Rady Gminy Somonino nr XXIX/23/18 z 28 marca 2018 r. W związku z powyższym dokument potwierdzający nowy adres nieruchomości można odebrać u Sołtysa wsi Egiertowo lub w Urzędzie Gminy Somonino w godzinach pracy urzędu. Odpowiedzi na pytania odnośnie nowej numeracji udziela Pani Aleksandra Plichta w pok. Nr 16 w Urzędzie Gminy Somonino, ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino tel. 58 743 23 27.   Z nową numeracja budynków można również zapoznać się na stronie internetowej punktyadresowe.pl

więcej »

Kaszubski OPTIMIST(a) - zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne w ramach programu żeglarskiego pn. Kaszubski OPTIMIST(a), w miesiącu maj odbywają się cyklicznie na jeziorze Ostrzyckim. W trakcie ostatnich zajęć młodzi żeglarze w celu szkoleniowym pod okiem instruktorów, w sposób kontrolowany przewracali swoje łodzie, ucząc się ich stawiania na wodzie.

więcej »

OGŁOSZENIE BADANIE MAMMOBUS

Z uwagi na problemy techniczne zmianie uległo miejsce wykonywania darmowego badania mammograficznego, które miało odbywać się 17 i 18 maja w miejscowości Egiertowo.
Specjalistyczny mammobus został ustawiony przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Hopowie.

więcej »

Biała Sobota

Pomorskie placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszają 19 maja na ogólnopolskie wydarzenie pod hasłem „Biała Sobota”. Jest to inicjatywa związana z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich i skierowana do lekarzy, dla których specjalnie w sobotę otworzymy Sale Obsługi Klientów w ZUS.

więcej »

Kaszubski OPTIMIST(a) - zajęcia praktyczne

W poniedziałek 7 maja na jeziorze Ostrzyckim odbyły się pierwsze zajęcia praktyczne w ramach programu żeglarskiego ,,Kaszubski Optimista(a)". Zajęcia prowadzone są przez instruktora żeglarstwa oraz przeszkolonych nauczycieli wychowania fizycznego.

więcej »

Kaszubski OPTIMIST(a)

W profilaktycznym programie żeglarskim ,,Kaszubski Optimista(a)" bierze udział w tym roku 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Goręczynie, jest to już druga edycja programu.  Zajęcia prowadzą instruktorzy żeglarstwa p. Martyna Goszczyńska z YKP (Yacht Klub Polska) Gdynia i  przeszkoleni nauczyciele wychowania fizycznego - żeglarze jachtowi.

więcej »

Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych

Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Marek Olechnowicz zapraszają pomorskie organizacje pozarządowe na szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych realizowanych  w związku ze zbliżającym się terminem wdrożenia przepisów RODO.

więcej »

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Ostrzyce - Koszowatka i Południe

Wójt Gminy Somonino w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - "Południe" informuje, że w terminie do 31 maja 2018 r. przyjmowane są wnioski do podjętych uchwał.

więcej »

Kaszubski OPTIMIST(a)

W dniu 18 kwietnia 2018r. ruszył program żeglarski "Kaszubski OPTIMIST(a)”, w ramach którego uczniowie Szkoły Podstawowej w Goręczynie rozpoczęli zajęcia teoretyczne z zakresu budowy łódek typu OPTMIST

więcej »

Harmonogram zebrań wiejskich

Harmonogram Zebrań Wiejskich 2018
UWAGA ; Zmiana terminu zebrania wiejskiego Sołectwa Goręczyno.
Zebranie odbędzie się w dniu 30.04.2018r godz 18.30 w budynku OSP Goręczyno.

więcej »

Opłata retencyjna

Wójt Gminy Somonino informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie opłaty za usługi wodne.  Opłatę za usługi wodne ponosić będą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części również obiektów budowlanych lub ich części stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także, które  zmniejszyły naturalną retencję terenową na skutek wykonania na nieruchomości o powierzchnie 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mając wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.   Nieruchomości, które spełniają ww warunki będzie naliczana opłata. Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt gminy zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne i przekazuję podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia w formie informacji zawierającą sposób jej obliczenia. Opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach  (Dz. U. 2017 art. 272 ust. 8  poz. 1566 ze zm.). Podmiot zobowiązany wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym uzyskano przedmiotowa informację. Opłata jest ustalana kwartalnie . Wpływ z tytułu ww. opłaty w 90% stanowią przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuję się przepisy Ordynacji podatkowej, które mają zastosowanie – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, należy podkreślić, iż przy założeniu że dany podmiot spełnia ww warunki, nie ma on możliwości uniknięcia uiszczenia tej opłaty. Wobec tego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w sposób przewidziany ustawą, o niezwłoczne złożenie do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu wypełnionej w załączniku DEKLARACJI.    Załącznik PDF

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X