Gmina Somonino

Informator mieszkańca

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi Ostrzyce - Koszowatka i Południe

Wójt Gminy Somonino w związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - Koszowatka i sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ostrzyce - "Południe" informuje, że w terminie do 31 maja 2018 r. przyjmowane są wnioski do podjętych uchwał.

więcej »

Kaszubski OPTIMIST(a)

W dniu 18 kwietnia 2018r. ruszył program żeglarski "Kaszubski OPTIMIST(a)”, w ramach którego uczniowie Szkoły Podstawowej w Goręczynie rozpoczęli zajęcia teoretyczne z zakresu budowy łódek typu OPTMIST

więcej »

Opłata retencyjna

Wójt Gminy Somonino informuje, że na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie opłaty za usługi wodne.  Opłatę za usługi wodne ponosić będą osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są: właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części również obiektów budowlanych lub ich części stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także, które  zmniejszyły naturalną retencję terenową na skutek wykonania na nieruchomości o powierzchnie 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mając wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, zobowiązane są do uiszczenia opłaty za usługi wodne, zwanej opłatą retencyjną.   Nieruchomości, które spełniają ww warunki będzie naliczana opłata. Wysokość opłaty retencyjnej ustala wójt gminy zgodnie z art. 272 ust. 22 ustawy Prawo wodne i przekazuję podmiotom obowiązanym do jej ponoszenia w formie informacji zawierającą sposób jej obliczenia. Opłatę ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m² wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach  (Dz. U. 2017 art. 272 ust. 8  poz. 1566 ze zm.). Podmiot zobowiązany wnosi opłatę na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym uzyskano przedmiotowa informację. Opłata jest ustalana kwartalnie . Wpływ z tytułu ww. opłaty w 90% stanowią przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy. Do ponoszenia opłat za usługi wodne stosuję się przepisy Ordynacji podatkowej, które mają zastosowanie – zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania, należy podkreślić, iż przy założeniu że dany podmiot spełnia ww warunki, nie ma on możliwości uniknięcia uiszczenia tej opłaty. Wobec tego prosimy osoby, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w sposób przewidziany ustawą, o niezwłoczne złożenie do Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska tut. Urzędu wypełnionej w załączniku DEKLARACJI.    Załącznik PDF

więcej »

Rower Metropolitalny coraz bliżej!

Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego nabiera tempa. Dzisiaj, tj. 19 marca 2018 r., ogłoszony został przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce.

więcej »

1000zł dofinansowania na elektryczne urządzenie grzewcze

Wójt Gminy Somonino informuje, iż w związku z tym, że Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaktualizował Regulamin konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) - dodano elektryczne urządzenie grzewcze do źródeł ciepła mogących zastąpić urządzenia zasilane paliwami stałymi (węglem i koksem).

więcej »

8 marca - Dzień kobiet

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom, a w szczególności mieszkankom Gminy Somonino, składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności  i radości.

więcej »

Gminny Dom Kultury w Lini

Kalendarz imprez
Gminny Dom  Kultury w Lini ( powiat wejherowski) w bieżącym roku będzie współorganizatorem kilku znaczących wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjno-sportowym. Za pośrednictwem Włodarza Gminy kieruję do Państwa mieszkańców serdeczne zaproszenie do udziału w niżej wymienionych przedsięwzięciach.

więcej »

Czyste powietrze Gminy Somonino - edycja 2018

W związku z konkursem realizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza”  (edycja 2018), Gmina Somonino zachęca mieszkańców do składania wniosków o przyznanie dotacji na likwidację pieców i kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich rozwiązaniami bardziej przyjaznymi dla środowiska.

więcej »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X